U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1292 november 5, ONB II nr. 1309

Schepenen van Roosendaal oorkonden dat Alard zoon van Geile van de Molen verkoopt aan proost en convent van St.-Catharinadal nabij Wouw een jaarlijkse cijns van 20 schelling Leuvens, gevestigd op diens erfgoed te Roosendaal en op 15 gemet In de Scage bij de weg naar Breda.

1294 februari 14, ONB II nr. 1332

Gerard van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom, verkoopt aan prior en convent van Huijbergen 14 hoeve moer of nieuw land gelegen binnen zijn eigen goed nabij het klooster tegen een jaarlijkse cijns van 1 penning sterling per hoeve, en bevestigt het klooster in alle overige bezittingen jegens de heren van Breda en Willem Bollaard
verworven.

1295 september14, ONB II nr. 1348

​Marcelis, pastoor van (Oud) Gastel, begunstigt bij testament diverse instellingen en personen in (Oud) Gastel en elders, hoofdzakelijk in (Noord-)Brabant.

1295 oktober 9, ONB II nr. 1349

Marcells pastoor van (Oud) Gastel, geeft enige aanvullingen op zijn testament (zie nr. 1348) en bepaalt onder meer de stichting van een kapelanie, waarvan hij de toekomstige begeving opdraagt aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem).

1295 november 1, ONB II nr. 1351

​Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en van Breda, verenigt het klooster en nonnenconvent van St.-Catharinadal nabij Wouw met het gasthuis van Breda, verplaatst het klooster naar Breda en bepaalt dat het een huis voor zieken en armen zal leiden.

1296 februari, ONB II nr. 1356

Raas II van Gavere, ridder, heer van Liedekerke en van Breda, schenkt aan broeder Michiel van de premonstratenzer orde, zijn kapelaan, en proost van de nonnen te Breda, en aan het convent (St.-Catharinadal) van dezelfde orde aldaar de kapelanie van O.L. Vrouw te Breda.

1296 mei 15, ONB II nr. 1358

Bonaventura, aartsbisschop van Ragusa, en een aantal andere (wij)bisschoppen verlenen aan diegenen die op een aantal met name genoemde feestdagen de kapel van het begijnhof te Breda bezoeken of een materiële bijdrage leveren, verschillende aflaten.

1296 juni 17, ONB II nr. 1361

Jacob, abt, en het convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) nemen de begijnen van Breda op in de gemeenschap van geestelijke goederen.

1297 maart 6, ONB II nr. 1373

Paus Bonifatius VIII neemt het te Breda gevestigde premonstratenzer nonnenklooster (voorheen St.-Catharinadal bij Wouw) in bescherming en bevestigt het in alle verworven en te verwerven bezittingen.

1298 februari-maart, ONB II nr. 1383-1384

Jan II, hertog van Brabant, neemt als voogd van de abdij van Tongerlo deze in bescherming en belooft haar in haar rechten en bezittingen, onder meer te Alphen, Zundert, Nispen, Roosendaal, Woensdrecht en Ossendrecht, te zullen handhaven.

Document acties