U bent hier: Home Educatie

Educatie

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant is een wetenschappelijke uitgave, die de ontsluiting beoogt van de vroegste bronnen uit de eigen regio tot 1312.  Alle oorkonden worden fulltext weergegeven en voorzien van een afbeelding.

Door middel van een educatief programma ontsluit de Stichting Brabantse Bronnen het bronnenmateriaal voor een bredere kring van geïnteresseerden. Het wetenschappelijk onderzoek wordt aldus gecombineerd met een programma waarin een vertaalslag gemaakt wordt van de overwegend Latijnse teksten naar de leefwereld van nu, zodat de publieke waarde ervan duidelijk zichtbaar wordt.

 

Tijdens de Publieksdag op 1 oktober 2011 is de demonstratie 'Perkament maken door Dick Timmerman' gefilmd, zie filmpje.


Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen: