U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1296 mei 15, ONB II nr. 1358

Bonaventura, aartsbisschop van Ragusa, en een aantal andere (wij)bisschoppen verlenen aan diegenen die op een aantal met name genoemde feestdagen de kapel van het begijnhof te Breda bezoeken of een materiële bijdrage leveren, verschillende aflaten.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1358.

Tekst

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Bonauentura, Ragusinus Dei gratia archiepiscopus, Maurus Ameliensis, Salernus Thelesinus, Petrus Stagni et Curcule, Andreas Lidensis, Paschalis Cassinensis, Aco Casertanus, Franciscus Auellinensis, Lambertus Veglensis, Aymardus Lucerinus, Iacobus Sutrinus et Cyprianus Bouensis, eadem gratia episcopi, salutem sempiternam et fructuosam in Domino karitatem.

Quum quidem de salute fidelium solliciti devotionem ipsorum quasi quibusdam allectivis muneribus, indulgentiis videlicet et remissionibus, invitamus ad debiti famulatus honorem Deo et sacris edibus inpendendum, ut quanto crebrius et devotius illuc confluit populus christianus tanto celerius delictorum suorum veniam consequatur. Cupientes igitur ut capella sancte Katerine ad beghinas in Breda Leodiensis dyocesis congruis honoribus et iugi Christi fidelium frequentatione veneretur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam capellam in festis subscriptis, videlicet Nativitatis, Resurrectionis et Ascensionis Domini nostri Jhesu Christi, atque Pentecostes, in quatuor festivitatibus gloriose virginis Marie, beati Iohannis Baptiste, beatorum Petri et Pauli aliorumque omniumque apostolorum, beate Katerine virginis, beate Marie Magdalene, in festo Omnium Sanctorum, in die dedicationis ipsius Capelle aut in anniversariis eiusdem diei causa devotionis accesserint, aut qui prelibate Capelle pro sua fabrica vel structura, luminaribus, ornamentis vel pro aliis suis necessariis manus porrexerint adiutrices aut in extremis laborantes quicquam suarum legaverint facultatum, nos de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, auctoritate confisi singuli singulas dierum quadragenas de iniunctis sibi penitenciis, dummodo consensus diocesani ad id accesserit, in Domino relaxamus.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum.

Datum Rome, idus maii anno Domini M° CC° LXXXX° VI°, pontificatus domini Bonifacii pape octavi anno secundo.

Vertaald door Rien Jonkers, eindredactie door Geertrui Van Synghel

Bonaventura, aartsbisschop van Ragusa, Maurus, bisschop van Amelia, Salernus, bisschop van Telese, Pieter, bisschop van Ston en Korcula, Andreas, bisschop van Lydia, Paschalis, bisschop van Cassino, Aco, bisschop van Caserta, Franciscus, bisschop van Avellino, Lambert, bisschop van Krk, Aymardus, bisschop van Lucera, Jacob, bisschop van Sutri, en Cyprianus, bisschop van Bova, bezorgd om het heil van de gelovigen, moedigen hen aan om de verschuldigde grote aandacht te besteden aan heilige plaatsen waar de christenen meer vergeving kunnen verkrijgen, naarmate ze die vaker bezoeken. Omdat zij wensen dat de Sint-Catharinakapel in het begijnhof van Breda, behorende tot het bisdom Luik, op passende wijze wordt vereerd door een veelvuldig bezoek van gelovigen, verlenen zij een aflaat van telkens veertig dagen aan al diegenen die biechten met oprecht berouw en die uit devotie naar de kapel komen op Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de vier feestdagen van Maria, Johannes de Doper, Petrus en Paulus en alle andere apostelen, de heilige maagd Catharina, de heilige Maria Magdalena, Allerheiligen, de dag van de inwijding van de kapel of op de verjaardagen van overlijden, onder voorbehoud van de bisschoppelijke toestemming. Ook verlenen zij de aflaat aan diegenen die de helpende hand bieden bij het behoud van het gebouw, die zorg dragen voor de verlichting en de versieringen en andere noodzakelijke dingen of die in hun stervensuur iets van hun vermogen aan de kapel legateren.

De aartsbisschop en de andere bisschoppen bezegelen deze oorkonde.

Gedaan te Rome in 1296.Document acties