U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1296 juni 17, ONB II nr. 1361

Jacob, abt, en het convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) nemen de begijnen van Breda op in de gemeenschap van geestelijke goederen.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1361.

Tekst

Venerabilis personis religiosis et discretis in Christo sibi predilectis presbiteris, capellanis omnibusque beghinis in curte beghinarum sita apud Breda, ad presens Deo servientibus vel in posterum servituris, frater Iacobus, dictus abbas, totusque conventus monasterii Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis, Cameracensis dyocesis, salutem vite presentis et gaudium consequi sempiternum cum orationum suffragio salutari.

Cum Spiritus Sanctus, ubi et quando vult spirans suaque munera gratiarum distribuens abundanter, vestri cordis desiderium luce sue bonitatis irradiatum in presenti via salutis devocius excitare ac dirigere sit dignatus, ut a personis Deo servientibus tarn in religione quam extra sobrie, iuste et pie in mundi huius exilio conversantibus orationum beneficia expetentes, eadem nobis per angustam viam gradientibus speretis suffragari et vos hec ipsa orationum nostrarum ceterarumque virtutum beneficia a nobis pre ceteris religiosis studiosius requiratis, nos vestre bone voluntati congaudentes et pie vestre petitioni aures exauditionis inclinantes, omnium bonorum spiritualium que per Dei gratiam apud nos fiunt vel de cetero fient Domino concedente, tarn in vigiliis, missis, ieiuniis et orationibus aliisque divinis officiis a nobis die noctuque decantandis quam in disciplinis, laborious manuum, pred[ic]ationibus ceterisque omnibus et singulis domus nostre beneficiis, equalem nobis participationem vobis libere concedimus, tam in vita vestra pariter quam in morte, ita quidem quod, cum obitus personarum vestre curtis nobis fuerint nuntiati, in capitulo nostro sicut unus nostrum absolventur omniumque orationum quas pro fratribus nostris singulis annis et pro collegiis beghinarum nobis per confraternitatis mutue coniunctis iniungimus faciendas, efficiantur plenarie participes et consortes.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam sigillum nostrum est appensum.

Datum anno Domini M CC nonagesimo sexto, dominica post festum beati Barnabe apostoli.

Vertaald door Rien Jonkers, eindredactie door Geertrui Van Synghel

Jacob, abt, en het convent van de Sint-Bernardsabdij, van de Cisterciënzerorde, in het bisdom Kamerijk, maken aan alle religieuze personen, priesters, kapellanen en begijnen in het begijnhof te Breda bekend dat zij verheugd zijn over het devote leven van de begijnen van Breda, dat er mede op gericht is om ook toegelaten te worden tot dezelfde voordelen van het geestelijke leven als die de Cisterciënzers genieten en hun verzoek inwilligen en toestaan dat de begijnen nu en ook in de toekomst in volle vrijheid net als de kloosterlingen aan alle spirituele zaken deelnemen, die door Gods genade aan de abdijgemeenschap vergund zijn, zoals vigilies, missen, vasten, gebeden en andere erediensten voor God die dag en nacht moeten worden vervuld. Verder mogen zij ook deelnemen aan de studie, het handwerk, het preken en profiteren van alle gemeenschappelijke en individuele voorrechten van de abdij, zowel tijdens hun leven als bij hun dood. Wanneer het overlijden van begijnen gemeld wordt, dan zullen zij als een van ons in ons kapittel absolutie verkrijgen en van alle gebeden, die elk jaar uitgesproken worden voor onze broeders en voor de begijnhoven die door een gebedsgemeenschap met ons verbonden zijn, zullen zij volledig deelgenoot worden.

Het convent bezegelt.

Gegeven in 1296.Document acties