U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1298 februari-maart, ONB II nr. 1383-1384

Jan II, hertog van Brabant, neemt als voogd van de abdij van Tongerlo deze in bescherming en belooft haar in haar rechten en bezittingen, onder meer te Alphen, Zundert, Nispen, Roosendaal, Woensdrecht en Ossendrecht, te zullen handhaven.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1383-1384.

Tekst

Iohannes, Dei gratia Lotharingie, Brabantie ac Lymburgie dux, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos viros religiosos ·· abbatem et conventum monasterii de Tongerlo ordinis Premonstratensis sub nostra protectione et tuitione tanquam verus advocatus suscipientes, omnes libertates, immunitates et gratias eisdem a nobis et predecessoribus nostris concessas seu ab aliis quibuscumque super theoloniis, exactionibus, passagiis, redditibus, domibus, censis, terris cultis et incultis, nemoribus, molendinis, piscariis, pascuis, pratis, allodiis, wastinis, miricis, moris, iurisdictionibus, decimis, elemosinis, possessionibus, paludibus et mansuris necnon minoribus iusticiis hactenus per iudices, scabinos et mansionarios in allodiis monasterii predicti de Tongerlo habitis et consuetis seu aliis bonis quibuscumque eiusdem monasterii acquisitis in locis infrascriptis consistentibus, scilicet in Tongerlo cum suis pertinentiis, Westerlo, Oelne, Oeuele, Herentals, Herenthout, Nielne, Broecheem, Oeleghem, Emmeleem et in confinio, Scille, Wineghem, Dorne, Halle, Duffle, ibidem quadraginta firtellas et unam avene, Maghlinia, Diist et confinio, Scaffene, Vesnaeke sancti Emelini, decimam de Belke ibidem et sex bonaria terre, Vesnaeke sancti Petri cum suis pertinentiis, Waienberghe, Thenis, Winde, Authugharden, Bevekem, et in confinio de Thenis, Webbechem, Bekenuort, Voerst, Merhout, in loco qui dicitur Winkelem decem et septem bonuaria pratorum, item ibidem quinque bonuaria que fuerant Godefridi Haec, Bruestele, Lyghterde, Rethee, Weerbeeke, Scoenebouke, Perlaer, Rauenssele, Eele, Turnout, Hapert et Loen, Yersele, Eykelberghe, Berze, Westilbourgh, Ensceit, Velloen, Walewich et Drunen cum decima novali de campo monialium, Alpheem cum suis pertinentiis, Gorle, sedecim bonuaria pratorum in loco qui dicitur Ludensuort, Littelzundert, Calmpthout, Esscen, Nispen, Rosendaele cum suis appenditiis, Honcsdreecht, Ossendrecht, Breghte, Vorscoete et Viersele, Harsele, et in aliis locis quibuscumque prout hec omnia et singula rite tenent et possident et eadem titulo donationis seu emptionis rite et iuste acquisiverunt dictis religiosis in perpetuum tenore presentium confirmamus, auctoritatem nostram et consensum dictorum bonorum acquisitionibus adhibentes; volentes etiam et mandantes ut dicti religiosi super premissis omnibus et singulis contra invasores et iniuriatores eorumdem per nos et per nostros successores nostrosque iusticiarios in perpetuum defendantur et in possessione dictorum bonorum et in libertatibus a nobis et a nostris predecessoribus ipsis religiosis concessis in omnibus et per omnia conserventur pacifice et quiete.

In quorum omnium confirmationem, testimonium et munimen presentem cartam dictis religiosis de Tongerlo sigillo nostro contulimus roboratam.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, mense februario.

​Vertaald door Geertrui Van Synghel

Jan, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, neemt als echte voogd abt en convent van de Premonstratenzerabdij van Tongerlo in zijn bescherming, alle vrijheden, immuniteiten en gunsten die hen verleend zijn door hem en zijn voorgangers en door anderen inzake tollen, heffingen, doorgangen, inkomsten, huizen, cijnzen, ontgonnen en onontgonnen gronden, bossen, molens, viswateren, weiden, beemden, vrij eigen goederen, woeste gronden, heidegronden, moeren, gerechten, tienden, schenkingen, bezittingen, moerassen en hoeven en de kleine gerechten die zij tot nu toe hebben en gewoon zijn door rechters, schepenen en hoevenaars in de vrij eigen goederen van de abdij en in alle andere goederen door de abdij in de volgende plaatsen verworven: Tongerlo met aangehorigheden, Westerlo, Olen, Oevel, Herentals, Herenthout, Niel, Broechem, Oelegem, Emblem en in de omgeving, Schilde, Wijnegem, Deurne, Halle, Duffel, daar veertig viertel en een van haver, Mechelen, Diest en omgeving, Schaffen, Vissenaken van Sint-Emelinus, de tiend van Belkom daar en zes bunder land, Vissenaken van Sint-Pieter met aangehorigheden, Waaienberg, Tienen, Winden, Oud-Hoegaarden, Bevekom, en in de omgeving van Tienen, Webbekom, Bekkenvoort, Vorst, Meerhout, op de plaats genaamd Winkelom zeventien bunder weiland, ook daar vijf bunder die van Godfried Haec waren, Brustele, Lichtaart, Retie, Werbeek, Schoonbroek, Berlaar, Ravels, Eel, Turnhout, Hapert en Loon, Eersel, Bergeijk, Beers, West-Tilburg, Enschot, Loon op Zand, Waalwijk en Drunen met de nieuwe tiend van het land van de monniken, Alphen met aangehorigheden, Goirle, zestien bunder weiland op de plaats die Lunsvoort wordt genoemd, Klein-Zundert, Kalmthout, Essen, Nispen, Roosendaal met aangehorigheden, Woensdrecht, Ossendrecht, Brecht, Voorschoten en Viersel, Herselt, en in alle andere plaatsen zoals zij het op de juiste manier houden en bezitten en door schenking of koop op de juiste en wettige manier hebben verworven.

Jan wil en beveelt zijn opvolgers en zijn gerechtsdienaren om de abdij over al het voorgaande tegen indringers en personen die hen onrecht aandoen eeuwig te verdedigen en de abdij vredig en rustig te houden in het bezit van de genoemde goederen en vrijheden, door hem en zijn voorgangers aan de abdij toegestaan.

Jan bezegelt.

Gegeven in 1297.Document acties