U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1294 februari 14, ONB II nr. 1332

Gerard van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom, verkoopt aan prior en convent van Huijbergen 14 hoeve moer of nieuw land gelegen binnen zijn eigen goed nabij het klooster tegen een jaarlijkse cijns van 1 penning sterling per hoeve, en bevestigt het klooster in alle overige bezittingen jegens de heren van Breda en Willem Bollaard

verworven.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1332.

Tekst

Universis visuris Gerardus de Weesmale, dominus de Bergen super Zoom, salutem noticia veritatis.

Noverint universi tam presentes quam futuri quod nos vendidimus, legitime tradidimus et liberari fecimus personis religiosis priori et conventui de Huybergen sancti Guilielmi ordinis quatuordecim houvas wastine mouri seu terre nove pro quadam pecunie summa, nobis integraliter persoluta, sitas in nostro allodio prope monasterium de Huybergen, adiacentes et continuatas ipsorum fratrum octo houvas ex parte nort, erga Wilhelmum dictum Hoessche Bollaert et eius liberos titulo imptionis acquisitis, extendentibus versus orientem usque ad predictorum fratrum tredecim houvas et infra continuatas, ab antecessoribus nostris ipsis collatas, quas quidem tredecima houvas dicti fratres habebunt liberas et perpetuo possidebunt sine aliqua prestatione decimarum, exactionum et angarie cuiuslibet pro uno denario Sterlingo annui census de qualibet houva, in festo beati Martini hyemalis nobis et successoribus nostris perpetuo persolvendo.

Insuper omnes collationes et acquisitiones bonorum omnium in terris, possessionibus, redditibus, decimis cum iuribus et libertatibus suis, predictis fratribus ab antecessoribus nostris, terre de Breda dominis, concessas ac etiam predictas octo houvas cum suis attinenciis, iuribus et libertatibus erga Wilhelmum dictum Hoessche Bollaert comparatas cum ceteris bonis ab ipsis alias acquisitis confirmamus ipsis fratribus de Huybergen et ratificamus.

In quorum testimonium et munimen perpetuum sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum una cum sigillo dilecti filii nostri domini Arnoldi, militis, qui super premissis omnibus et singulis suum consensum adhibuit pariter et assensum.

Datum et actum apud Bergen super Zoem, anno Domini M CC nonagesimo tertio, in die beati Valentini martyris.

​Vertaald door Geertrui Van Synghel

Gerard van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom, heeft aan prior en convent van Huibergen, van de Wilhelmietenorde, veertien hoeve moer of nieuw land verkocht, wettelijk overgedragen en doen vrijmaken voor een zekere som geld, die integraal betaald is; deze hoeve ligt in het vrij eigen goed van Gerard bij het klooster van Huibergen, grenzend en voortlopend aan de noordzijde aan de acht hoeven, die zij door koop hebben verworven van Willem Hoesche Bollaard en zijn kinderen, strekkend richting het oosten tot de dertien hoeven van de broeders en daarbinnen vervolgend, geschonken door de voorouders van Gerard van Wezemaal; de veertien hoeve zullen de broeders vrij en eeuwig bezitten zonder enige verplichting van tienden, lasten of enige dienst, tegen een jaarlijkse cijns van een penning sterling per hoeve, voor altijd te betalen op 1 november aan Gerard en zijn opvolgers.

Bovendien bevestigt en ratificeert Gerard de broeders van Huibergen in alle schenkingen en verworvenheden in gronden, bezittingen, inkomsten, tienden met hun rechten en vrijheden, die door zijn voorgangers, de heren van het land van Breda, aan de broeders zijn verleend en ook in de acht hoeven met hun aangehorigheden, rechten en vrijheden, die de broeders van Willem Hoesche Bollaard hebben gekregen alsmede in alle goederen die zij van anderen hebben verworven.

Gerard bezegelt, samen met zijn zoon Arnoud, ridder, die aan het voorgaande zijn goedkeuring heeft gehecht.

Gegeven en gedaan te Bergen op Zoom, in 1293.


a
aldus de tekst, lees quatuordecim.

Document acties