U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1292 november 5, ONB II nr. 1309

Schepenen van Roosendaal oorkonden dat Alard zoon van Geile van de Molen verkoopt aan proost en convent van St.-Catharinadal nabij Wouw een jaarlijkse cijns van 20 schelling Leuvens, gevestigd op diens erfgoed te Roosendaal en op 15 gemet In de Scage bij de weg naar Breda.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1309.

Tekst

Nos Willelmus de Haghedonc et Walterus filius Waited scabini in Rosendale, notum facimus universis presentia visuris quod in nostra constitutus presentia Alardus filius Gheyle de Molendino vendidit cum legitima resignatione et se debere coram nobis recognovit personis religiosis prepositi scilicet et conventui Vallis sancte Katherine, iuxta Woude, Premonstratensis ordinis viginti solidos Louaniensium communis monete atque pagabilis annui census seu reddituum annualium perpetue singulis annis in festo beati Petri apostoli ad Vinculam libere apud Rosendale persolvendos predictis religiosis personis vel certo suorum nuntio seu mandato fideliter deliberando. Et ad legitimam persolutionem dicti census seu reddituum perpetue singulis annis termino predicto prenominatus Alardus obligavit coram nobis scabinis et iudice de Rosendale iure mediante hereditatem suam cum domistadio, cum domo et edificiis omnibus in ipsa hereditate constructa et construendis, que hereditas sita est apud Rosendale et continuata inter hereditatem Alardi de Breda ex una parte, et hereditatem Iohannis dicti de Leest ex altera, una cum quinque ghemetis terre, iacentis in loco qui dicitur In de Scage, iuxta viam que tendit versus Breda, que quidem omnia predicta tam domistadium et domum cum suis pertinentiis quam quinque predictas ghemethas terre predicte, prenominatus Alardus supportavit coram nobis scabinis iure mediante memoratis personis religiosis ad solutionem dicti census ipsos religiosos in dictis bonis omnibus investiendo. Insuper recognovit coram nobis scabinis prefatus prepositus quod predictus census seu redditus predicti fuerant empti seu comparati cum denariis et bonis, quos vel que Theodericus dictus quondam de Barlandia ad usum Anne filie sue dicto claustro Vallis sancte Katherine in purum elemosinam contulit atque donavit, omnia que de lege et consuetudine patrie nostre super talibus fieri sunt consueta in premissis omnibus et singulis adhibentes.

In quorum omnium testimonium et perpetuam cognitionem nos antedicti scabini sigilla nostra propria ad instantiam predicte partis utriusque presentibus duximus apponenda.

Datum et actum apud Rosendale, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, feria quarta post festum Omnium Sanctorum.

Vertaald door Jan Kamp onder eindredactie van Geertrui Van Synghel

Willem van Haiink en Wouter, zoon van Wouter, schepenen van Roosendaal, maken bekend dat in hun aanwezigheid Alard, zoon van Geile van de Molen, met wettige afstand heeft verkocht en erkend heeft schuldig te zijn aan de religieuze personen, namelijk proost en het convent van Sint-Catharinadal bij Wouw, van de Premonstratenzerorde, een jaarlijkse cijns van twintig schelling Leuvens, te betalen elk jaar op 1 augustus te Roosendaal aan de voornoemde geestelijken of aan hun betrouwbare vertegenwoordiger of een gevolmachtigde over te dragen. Genoemde Alard heeft voor de wettige aflossing en de jaarlijkse betaling op genoemde dag van deze cijns in de aanwezigheid van schepenen en de rechter van Roosendaal, zijn erfgoed als onderpand gesteld met zijn huiserf, met het huis en alle gebouwen die er nu op staan en zullen worden gebouwd, welk erfgoed gelegen is te Roosendaal en verder gaat tussen het erfgoed van Alard van Breda enerzijds en het erfgoed van Jan van Leest anderzijds, samen met vijf gemet land, gelegen op een plaats In de Scage genoemd, naast de weg die naar Breda gaat. En de voornoemde goederen alsmede het huiserf en het huis met alle aanhorigheden en de voornoemde vijf gemet land heeft Alard in aanwezigheid van de schepenen overgedragen aan de genoemde religieuze personen ter voldoening van de genoemde cijns, door deze religieuze personen in alle genoemde goederen te bekleden. Daarenboven heeft de voornoemde proost in aanwezigheid van de schepenen, erkend dat de voornoemde cijns en inkomsten gekocht en voldaan zijn met geld en goederen die een zekere Dirk van Barland aan het klooster Sint-Catharinadal als zuivere schenking heeft overgedragen en gegeven voor het gebruik van zijn dochter Anna, zoals gewoon is te gebeuren volgens de wet en gewoonte van het land.

Schepenen van Roosendaal bezegelen.

Gedaan en gegeven te Roosendaal in 1292.Document acties