U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1298 december 6, ONB II nr. 1396

Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, bekrachtigt de uitspraak te Breda door zijn leenmannen gedaan, inzake de begrenzing van de rechtsmacht van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) in haar goederen te Halderberg en omgeving, waarvan de hoge rechtsmacht aan de heren van Breda blijft voorbehouden, tot zaken en boetes van ten hoogste 60 schelling.

1300 juli 22, ONB II nr. 1415

Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, geeft als huwelijksgift aan zijn tweede vrouw Hadewig, dochter van Willem, heer van Strijen, 5000 pond zwarte Tournoois, waarvoor hij als onderpand Oosterhout aanwijst, dat hij van zijn broer Gerard van Liedekerke heeft verkregen, alsmede Roosendaal, en zijn goederen te Nispen en Wouw. Bij zijn overlijden zal Hadewig bovengenoemde bezittingen met alle toebehoren zonder mindering van de inkomsten daarvan op de hoofdsom bezitten, totdat het bedrag gekweten is. Bij haar kinderloos overlijden vóór de aflossing, keren deze goederen terug naar de kinderen uit Raas' eerste huwelijk; anders vervallen zij aan haar kinderen op dezelfde voorwaarden. Op verzoek bezegelen Floris, heer van Borsele, Jan van Liedekerke, heer van Eichem, zijn broer, Herbert vanDrongelen, ridders, Nicolaas, heer van Putten, Filips van Liedekerke, zijn zoon, en Willem van Dubbelmonde, Godfried van Bergen, Wouter van den Houte, Wierik en Hendrik, zijn leenmannen, mede.

1304 december 21, ONB II nr. 1455

Willem, abt(-generaal) van de Premonstratenzer orde, verzoekt Theobald (van Bar), bisschop van Luik, de verplaatsing, wegens overstromingen, van het nonnenklooster St.-Catharinadal bij Wouw en de vestiging te Breda door Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en van Breda, volgens nr. 1351, alsmede diens schenking aan proost en convent van de kapelanie van O.L. Vrouw aldaar (zie nr. 1356) goed te keuren.

1307 april 26, ONB II nr. 1476

Theobald (van Bar), bisschop van Luik, staat de inwoners van Heerle toe, vanwege de grote afstand tot de parochiekerk van Bergen op Zoom, een daarvan onafhankelijke doopkapel te bouwen, waaraan permanent een priester voor de zielzorg verbonden zal zijn, en stelt diens inkomsten ten bedrage van 20 pond kleine Tournoois per jaar uit 7 bunder bouwland vast, alsmede de opbrengst van de kleine tiend en het offerblok.

1309 april 19, ONB II nr. 1502

Theobald (van Bar), bisschop van Luik, verleent aan abdis, proost, deken en het gehele St.-Gertrudiskapittel te Nijvel zijn goedkeuring voor een incorporatie bij hun kerkfabriek van de tienden van de parochie Bergen op Zoom, ten behoeve van het herstel van hun gebouwen, en verleent zijn toestemming voor de aanstelling van een helper van de pastoor van Bergen op Zoom, die 15 pond kleine Tournoois per jaar zal ontvangen.

1312 februari 25, ONB II nr. 1535

Beoorkond wordt het onderzoek, ingesteld door Gerard van Uden, schout van Antwerpen, en Jan Volkard, Sebastiaan van Hoogstraten, Wouter de Bie, Arnoud van Hegghen en Anselm van Ravels naar de rechten die Filips van Liedekerke, heer van Ulvenhout en Alphen, enerzijds en de tempeliers van de commanderij Ter Brake anderzijds bezitten te Oosterhout en Alphen.

966 januari 24, ONB II nr. 890

Keizer Otto I bevestigt op verzoek van Adalberina, abdis, het vrouwenklooster van St. -Petrus en St.-Gertrudis (te Nijvel) in het bezit van goederen en rechten in (Sint-Antelinks-) Ransbeek <en in die bezittingen die door diverse lieden zijn overgedragen, waaronder het erfgoed van St. Gertrudis in de gouw Tessandrië, over de Striene, in de villa Bergen (op Zoom) en de drie bijbehorende eilanden Bieuelant (Rilland?), Spiesant en Yerseke>.

1125 januari 6 of april 13 - mei 23, ONB II nr. 894

Dirk VI, graaf van Holland, oorkondt en bevestigt dat Vastraad Scherebaard (van Uitwijk) en diens echtgenote Sophie, dochter van de graaf van Gulik, aan de St.-Laurensabdij te Oostbroek goederen schenken (nabij Oud Gastel), met kapel en toebehoren, gelegen tussen de grenzen Markemunde, Ouerste Ouermere, Halreberge, en Thurlichteruene, en neemt, als gekozen voogd, deze goederen in bescherming.

1128 december 25 - 1129 september 23, ONB II nr. 896

Beoorkond wordt de schenking van goederen en rechten en de tolvrijstelling aan de abdij van Park door Godfried 1, hertog van Brabant, alsmede de schenking door diverse particulieren, waaronder de overdracht door Steven van Wezembeek van zijn allodium te Baarle, waaruit de abdij jaarlijks 9 schelling en 6 penning Antwerps zal ontvangen.

1156 december 24 - 1157 september 23, ONB II nr. 909

Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, bekrachtigt op verzoek van Hubert, abt van de abdij van Tongerlo, de schenking van een hof te Nispen door Arnulf de Brabander en de schenking, bij hande van Godfried I van Breda, van twee derden van de tienden en het patronaatsrecht van Nispen en Zundert door diens zoon Arnulf aan de abdij van Tongerlo.

Document acties