U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1297 maart 6, ONB II nr. 1373

Paus Bonifatius VIII neemt het te Breda gevestigde premonstratenzer nonnenklooster (voorheen St.-Catharinadal bij Wouw) in bescherming en bevestigt het in alle verworven en te verwerven bezittingen.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1373.

Tekst

Bonifatius, episcopus servus servorum Dei, dilectis in Christo filiis preposito et conventui monasterii de Breda, per prepositum soliti gubernari, Premonstratensis ordinis, Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consuevit et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater sue protectionis munimine confovere.

Ea propter, dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, personas vestras et locum in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus bonis que impresenciarum rationabiliter possidet aut in futurum iustis modis prestante Domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem domos, terras, possessiones, molendina, prata, pascua, nemora et alia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos vestro monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et protectionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoe attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datum Rome apud sanctum Petrum, II nonas martii, pontificatus nostri anno tertio.

​Vertaald door Geertrui Van Synghel

Paus Bonifatius bericht aan proost en convent van het Premonstratenzerklooster te Breda, in het bisdom Luik, dat hij het klooster en de plaats met alle goederen die het op dit moment redelijkerwijs bezit of in de toekomst rechtmatig zou verwerven, opneemt in zijn bescherming. Hij bevestigt met zijn pauselijke autoriteit en bekrachtigt met dit schrijven het klooster in het bijzonder in de huizen, gronden, bezittingen, molens, beemden, weiden, bossen en alle andere goederen, die het rechtens en vredig bezit.

Gegeven te Rome in de Sint-Pieter, de tweede nonen van maart in het derde jaar van zijn pontificaat.Document acties