U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1280 mei 13, ONB II nr. 1198

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan de inwoners van Breda de gemene gronden bij Breda binnen omschreven grenzen, alsmede de nieuwe gronden die de laatste drie jaar zijn uitgegeven.

1280 augustus 3, ONB II nr. 1201

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, bevestigen de in hun opdracht door Gillis van Buizegem, ridder, vastgestelde grenzen van hun vrij eigen goed van (Oud) Gastel (zie nrs. 1191 en 1194).

1282 november 3, ONB II nr. 1217

Gillis van Buizegem, ridder, verklaart dat abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) aan zijn heer Arnoud van Leuven, heer van Breda, 500 pond klein oud Leuvense munt hebben voldaan, verschuldigd voor de aankoop van 100 hoeve woeste grond in de parochie van (Oud) Gastel, middels de betaling op zijn aanwijzingen aan een aantal met name genoemde schuldeisers.

1282 november (3-18), ONB II nr. 1218

Arnoud van Leuven, heer van Breda, verkoopt met toestemming van de hertog van Brabant aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) 100 hoeve woeste grond in de parochie (Oud) Gastel voor 500 pond klein Leuvens en onder het beding van een jaarlijkse cijns van 25 schelling.

18 november 1282, ONB II nr. 1219

Jan I, hertog van Brabant, bekrachtigt de verkoop, met zijn toestemming gedaan, door zijn verwant Arnoud van Leuven, die de heerlijkheid van Breda in vruchtgebruik heeft, aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van 100 hoeve woeste grond in de parochie van (Oud) Gastel.

1252 juni 23, ONB II nr. 1243

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Boudewijn van Antwerpen verklaart van proost en convent van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw) in jaarlijkse cijns te houden de helft van de kloostergoederen te Zwartenberg tegen 10 schelling Leuvens en 1 penning Vlaams, onder voorbehoud van de turf- en andere tiend, die hij afstaat aan het klooster.

1287 juni 22, ONB II nr. 1249

Jan I , hertog van Brabant, beleent Gerard van Wezemaal, ridder, met de helft van het land Breda, te aanvaarden na de dood van zijn verwant Arnoud van Leuven, heer van Breda, waarbij hij het land zodanig verdeelt, dat Raas VII (X), heer van Liedekerke, de stad Breda met bijbehorende lenen krijgt en Gerard van Wezemaal uit hoofde van wijlen zijn moeder een hieraan gelijkwaardig deel, waarna zij het overige gelijkelijk tussen beiden zullen verdelen

1288 juli 13, ONB II nr. 1258

​Jan, abt van de abdij van Boudelo (te Sinaai-Waas), en Hendrik, abt van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, beslechten het geschil tussen de St.-Bernardsabdij (te Hemiksen) en de pastoor van Wouw enerzijds, en de abdij van Tongerlo en de pastoor van Nispen anderzijds, inzake de grens tussen beide parochies.

1290 november 6, ONB II nr. 1280

​Jan die Bere, ridder, en Everdei (van Lillo), schout van Antwerpen, leggen in opdracht van de hertog van Brabant de grensscheiding vast in de nieuwe woeste grond tussen de gebieden van de heer van Breda en de heer van Bergen op Zoom.

1291 december 25, ONB II nr. 1297

​Raas II van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, bevestigt, terwijl zijn echtgenote Aleid (van Boelare) nog in leven is, abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) in het bezit van 100 hoeve woeste grond en moer in de heerlijkheid van Breda tegen een jaarlijkse cijns van 25 schelling Leuvens, neemt die goederen met de kloosterlingen te Halderberg in bescherming, verkoopt er het maalrecht, regelt het recht op de lammertiend van Wouw en verkoopt hun bovendien nog 9 hoeve en 1 bunder woeste grond en moer te (Oud) Gastel, grenzend aan deze bezittingen, tegen een jaarlijkse cijns van 27 penning Leuvens.

Document acties