U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1280 augustus 3, ONB II nr. 1201

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, bevestigen de in hun opdracht door Gillis van Buizegem, ridder, vastgestelde grenzen van hun vrij eigen goed van (Oud) Gastel (zie nrs. 1191 en 1194).

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1201.

Tekst

Nos Arnoldus de Louanio et Elizabeth uxor nostra, domini terre de Breda, tenore presentium litterarum nostrarum notum facimus universis quod nos ex speciali mandato nostro misimus dilectum ac militem nostrum Egidium de Buzengheem ad distinguendum, determinandum sive dividendum allodium seu proprietatem totius ville nostre de Ghestele, legitime secundum sententiam, distinctionem seu cognitionem nostrorum hominum super hoc iure evocandorum, scilicet antiquiorum sive propinquiorum confinii dicte ville de Ghestele, priusquam in forma iuris receptorum atque mediante iuramento examinatorum ad plenum. Et quia memoratus Egidius, miles, secundum divisionem seu distinctionem nostrorum hominum predictorum, quorum nomina in litteris ipsius Egidii super huiusmodi distinctione et divisione confectis ad liquidum sunt descripta, super terminis et metis seu distinctionibus predicti allodii sive proprietatis dicte ville de Ghestele in suis depositionibus concordantium, terminos, distinctiones, metas et divisiones predicti allodii seu proprietatis posuit, terminavit et pleno iure dividens assignavit in hunc modum: primo in Dorlichteruenne et sic inferius in Lede et usque in Dindelmonde et ad medietatem aque predicte Lede, et de Dindelmonde usque ad Markemonde et ad medietatem aque que dicitur Strien, et de Markemonde usque Ouersterouermere et ad medietatem aque que Marcha nuncupatur, et de Ouersterouermere usque Hoghestenhalterberghe, et de Hoghestenhalterberghe usque Dorlichteruenne, hinc est quod nos prefatos terminos sive metas et distinctiones antedicti allodii vel proprietatis prenominate ville de Ghestele, sicut a nostris hominibus manifestatum est et divisum, volumus inviolabiliter observare et observari, precipientes universis et singulis ad nostram iuredictionem spectantibus firmiter mandando, quatinus terminos, fines seu distinctiones allodii sive proprietatis dicte ville nostre de Ghestele, prout determinatum est et divisum, perpetue teneant fideliter et observent.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa.

Datum anno Domini M° CC° octogesimo, sabbato post sancti Petri ad Vincula.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, maken bekend dat zij op hun speciaal bevel hun ridder Gillis van Buizegem gezonden hebben om hun vrij eigen goed en eigendom van geheel Gastel wettig vast te stellen, te bepalen en te verdelen, volgens vonnis, bepaling en beoordeling van hun mannen die hierover rechtens moeten opgeroepen zijn, namelijk de oudste en de aangrenzende buren van Gastel, eerst ontvangen op de wijze van het recht en onder ede ten volle ondervraagd. En omdat Gillis, ridder, volgens de verdeling en afscheiding van hun mannen, wiens namen duidelijk in de oorkonde van Gillis staan die over deze afscheiding en verdeling is opgemaakt, over de grenzen en afmetingen en afscheidingen van het vrij eigen goed en eigendom van Gastel in hun beschikkingen overeengekomen, de grenzen, afscheidingen, maten en verdelingen van het vrij eigen goed en eigendom heeft vastgesteld, bepaald en met volle recht toegewezen heeft op de volgende wijze, namelijk eerst in Doerlichtervenne en zo van onder naar de Lede en tot Dintelmond en tot het midden van het water de Lede en van Dintelmond tot Markemonde en tot het midden van het water, de Striene genoemd, en van Markemonde tot Overste Overmeer en tot het midden van het water, de Mark genoemd, en van Overste Overmeer tot Hoogste Halderberg en van Hoogste Halderberg tot Doerlichtervenne, daarom willen Arnoud en Isabella de voornoemde grenzen, maten en afscheidingen van het vrij eigen goed en eigendom van Gastel, zoals het door hun mannen is vastgesteld en verdeeld, altijd ongeschonden in acht nemen en doen in acht nemen, bevelend aan iedereen die onder hun rechtspraak valt, dat zij de afbakeningen, grenzen en afscheidingen van het vrij eigen goed en eigendom van Gastel, zoals is vastgesteld en verdeeld, altijd trouw moetenhouden en in acht nemen.

Arnoud en Isabella bezegelen.

Gegeven in 1280.Document acties