U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1276 mei 12, ONB II nr. 1128

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, verkopen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) 50 hoeve woeste grond in de parochie (Oud) Gastel met tienden en visrechten, onder het beding van een jaarlijkse cijns van 3 pond Leuvens, en schenken bovendien 10 hoeve aldaar in volledig eigendom.

1277 januari 21, ONB II nr. 1140

​Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van Wouw.

1277 juni 15, ONB II nr. 1149

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, verkopen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) hun tienden in de parochie van Wouw en Loenhout, waarbij zij zich de hooi- en turf tiend in Wouw voorbehouden, en verkopen aan hen tevens een tiend in de parochie van St.-Jacob (Kapellen) nabij Ekeren en een cijns spadescoef onder Ekeren.

1277 juli 1, ONB II nr. 1160

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, maken al hun vroegere schenkingen aan de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) tot eigen bezit, waaronder de tienden op alle veldgewassen en de smaltienden in de parochie Wouw.

1277 augustus 25, ONB II nr. 1172

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en zijn echtgenote Isabella belenen Nicolaas van Kats, ridder, erfelijk met alle goederen die zij te Ossendrecht hebben en de goederen die zij aldaar van Arnoud van Ossendrecht en diens zuster Margaretha verkregen hadden, behoudens de hoge rechtspraak die zij zichzelf voorbehouden.

1278 februari 8, ONB II nr. 1175

​Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan de prior-provinciaal, de prioren en broeders van de orde van de Wilhelmieten een stuk land in hun allodium Huijbergen met de gebouwde kapel, alsmede 13 hoeve naar keuze daar omheen, op voorwaarde dat de orde daar een klooster bouwt dat plaats zal bieden aan tenminste zes priesters.

1278 maart 12, ONB II nr. 1176

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan de prior-provinciaal, de prior en en broeders van de orde van de Wilhelmieten de kapel van Huijbergen met de grond om daar een klooster van de orde te stichten, plaatsbiedend aan zes tot twaalf priesters, voegen hieraan 13 hoeve grond naar keuze rond de kapel aan toe, vrij van lasten, en nemen het geheel in hun bescherming op; dit wordt bevestigd, middels medebezegeling, door de deken van Hilvarenbeek, de pastoors van (Oud) Gastel en Bergen op Zoom en door de schout en schepenen van Bergen op Zoom.

1279 september 20, ONB II nr. 1190

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan proost en nonnenconvent van het klooster St.-Catharinadal bij Wouw de watermolen te Haviksdonk en het visrecht aldaar vanaf de molen van Langdonk tot Calwentriest en verder.

1279 oktober (1-3), ONB II nr. 1193

Broeder Thomas, proost van het klooster St.-Catharinadal nabij Wouw, en Gillis van Buizegem, ridder van de heer van Breda, verklaren inzake de grenskwestie van het vrij eigen goed van (Oud) Gastel met name genoemde getuigen onder ede gehoord te hebben, waarna Gillis de inwoners opdraagt de aangegeven grenzen, overeenkomstig de afgelegde verklaringen, te respecteren.

1279 oktober 3, ONB II nr. 1194

Gillis van Buizegem, ridder van Arnoud van Leuven, heer van Breda, stelt in diens opdracht, naar aanleiding van de verkoop aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van de novale tiend binnen het vrij eigen goed (Oud) Gastel, de grenzen ervan vast en draagt allen, die onder de rechtsmacht van de heer van Breda vallen, op deze te respecteren.

Document acties