U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1278 februari 8, ONB II nr. 1175

​Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan de prior-provinciaal, de prioren en broeders van de orde van de Wilhelmieten een stuk land in hun allodium Huijbergen met de gebouwde kapel, alsmede 13 hoeve naar keuze daar omheen, op voorwaarde dat de orde daar een klooster bouwt dat plaats zal bieden aan tenminste zes priesters.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1175.

Tekst

Viris religiosis priori provinciali aliisque prioribus et fratribus ordinis sancti Guilielmi Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et Elizabeth uxor ipsius, domina de Breda, salutem in Domino.

Ad honorem Dei et Virginis gloriose damus et in puram conferimus eleemosinam vobis et per vos ordini vestro fundum in nostro allodio situm que Huberg dicitur et oratorium in eodem constructum cum suis omnibus decimis, oblationibus, iuribus et pertinenciis pleno iure perpetualiter possidendum. Simili modo vobis conferimus tredecim mansos usuales, ubicumque eos circa dictum oratorium duxeritis eligendos, dummodo in loco predicto domum vestri ordinis faciatis, ibidem ad minus sex presbiteros statuentes, nisi de nostro consilio et assensu ad tempus habere duxeritis pauciores. Sane super hiis omnibus nostris donationibus et promissis universis questiones que vobis occasione talium poterunt suscitari, per viam amicitie vel iusticie deponemus.

Huic facto intererant testes ad hoc specialiter vocati et rogati, quorum nomina sunt hec: frater Gerardus, provincialis ordinis supradicti, Ioannes de Oorschot, frater eiusdem ordinis, sacerdotes, dominus Gualterus de Cruyningen, dominus de Oesselen, milites, Warnerus et Gratianus, capellani nostri, sacerdotes, et alii quam plures inspectores et auditores fide digni.

In quorum omnium perpetuam firmitatem fecimus presentem paginam sigillorum nostrorum patrocinio communiri.

Actum et datum in Ulvenhout, anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, sexto ydus februarii.

​Vertaald door Geertrui Van Synghel

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, geven en schenken ter ere van God en de Heilige Maagd als zuivere schenking aan de prior-provinciaal, prioren en broeders van de orde van de Wilhelmieten land, gelegen in hun eigen goed Huijbergen, en de kapel die daar gebouwd is, met alle tienden, offers, rechten en bijbehorende zaken in volle recht eeuwig te bezitten. Op dezelfde manier dragen zij de gangbare dertien hoeve over, door hen rond de kapel uit te kiezen, op voorwaarde dat de Wilhelmietenorde op de genoemde plaats een huis van de orde maakt met tenminste zes priesters, tenzij zij er met raad en toestemming van Arnoud en Isabella minder mogen hebben. De geschillen die over al hun schenkingen en beloften zouden kunnen ontstaan, zullen Arnoud en Isabella langs vriendschappelijke of gerechtelijke weg oplossen.

Hierbij waren getuigen die hiertoe speciaal genoemd en gevraagd zijn, namelijk: broeder Gerard, provinciaal van de Wilhelmietenorde, Jan van Oirschot, broeder van de Wilhelmieten, priesters, heer Wouter van Kruiningen, de heer van Oesselen, ridders, Werner en Gratianus, kapelaans van Arnoud en Isabella, priesters, en vele andere trouwe toekijkers en toehoorders.

Arnoud en Isabella bezegelen.

Gedaan en gegeven te Ulvenhout, in 1277.Document acties