U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1277 januari 21, ONB II nr. 1140

​Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van Wouw.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1140.

Tekst

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabet eius uxor, domini de Breda, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remunerationis intuitu conferimus viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis ius patronatus ecclesie de Woude, que sita est in territorio dominii nostri de Breda, pleno iure sicut nobis competit in perpetuum libere et quiete possidendum et habendum, ut in eodem monasterio a predictis abbate et conventu nostri et nostrorum antecessorum et successorum tam viventium quam defunctorum perhenniter pia memoria habeatur et nos omnium bonorum spiritualium que fiunt in dicto monasterio et fient in perpetuum participes simus et consortes.

Huic autem collationi nostre interfuerunt ·· dominus Henricus de Asche, Arnoldus de Loenbeke, Iohannes de Ossela et Walterus Volcart, milites, ac Egidius de Busengheem, dapifer noster, necnon alii quamplures.

In cuius testimonium rei et memoriam perpetuam posteris faciendam prefatis ·· abbati et conventui presentes litteras contulimus, sigillorum nostrorum necnon domini Henrici de Asche, Arnoldi de Lonbeke, Iohannis de Assele et Walteri Volcart, militum, ac Egidii predictorum munimine roboratas.

Actum et datum apud Antwerpiam, anno Domini M° CC° LXX° sexto, feria quinta ante Conversionem beati Pauli apostoli.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken met het oog op goddelijke beloning aan abt en convent van de Sint-Bernardsabdij, van de Cisterciënzerorde, het patronaatsrecht van de kerk van Wouw, gelegen in het land van Breda, met alle recht zoals dat aan Arnoud en Isabella toekomt voor altijd vrij en rustig te bezitten, opdat in het klooster door abt en convent voor altijd herinnering zal behouden blijven aan hen, hun voorgangers en hun opvolgers, zowel levend als dood, en zij voor altijd deelgenoot en deelhebber zullen zijn van alle geestelijke goederen die in het klooster zijn of in de toekomst zullen komen.

Bij deze schenking waren aanwezig; heer Hendrik van Asse, Arnoud van Loonbeek, Jan van Ossel en Wouter Volkard, ridders, en Gillis van Buizegem, drossaard van Arnoud van Leuven en Isabella, en vele anderen.

Arnoud en Isabella bezegelen, alsmede Hendrik van Asse, Arnoud van Loonbeek, Jan van Ossel en Wouter Volkard, ridders, en Gillis (van Buizegem).

Gedaan en gegeven te Antwerpen, in 1276.Document acties