U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1277 augustus 25, ONB II nr. 1172

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en zijn echtgenote Isabella belenen Nicolaas van Kats, ridder, erfelijk met alle goederen die zij te Ossendrecht hebben en de goederen die zij aldaar van Arnoud van Ossendrecht en diens zuster Margaretha verkregen hadden, behoudens de hoge rechtspraak die zij zichzelf voorbehouden.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1172.

Tekst

Ego Amoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elisabeth uxor mea, notum facimus universis quod nos dilecto et fideli nostro domino Nicholao de Cats, militi, et suis heredibus post ipsum omnia bona, quocumque censentur nomine, que hoc tempore, videlicet in data litterarum presentium, habuimus apud Ossendrecht et ea bona iacentia ibidem, que optinuimus ab Arnoldo de Ossendrecht et Margareta, sorore sua, salva nobis maiori iustitia, contulimus tenenda a nobis et a nostris successoribus in feodum et iure hereditario possidenda.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigillis nostris fecimus communiri.

Datum ad Montem Sancte Gertrudis, feria quarta post octavam Assumptionis beate Marie, anno Domini M° CC° LXXmo septimo.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, geven aan Nicolaas van Cats, ridder, en zijn erfgenamen alle goederen die zij te Ossendrecht hebben en de goederen die zij aldaar hebben verworven van Arnoud van Ossendrecht en Margareta, zijn zus, om die van hen en hun opvolgers in leen te houden en erfelijk te bezitten, met uitzondering van de hoge rechtspraak, die zij zichzelf voorbehouden.

Arnoud en Isabella bezegelen.

Gegeven te Geertruidenberg, in 1277.Document acties