U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

18 november 1282, ONB II nr. 1219

Jan I, hertog van Brabant, bekrachtigt de verkoop, met zijn toestemming gedaan, door zijn verwant Arnoud van Leuven, die de heerlijkheid van Breda in vruchtgebruik heeft, aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van 100 hoeve woeste grond in de parochie van (Oud) Gastel.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1219.

Tekst

Iohannes, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie, universis presentes litteras visuris, salutem cum notitia veritatis.

Cum vir nobilis, dilectus consanguineus noster Arnoldus de Louanio, dominus usufructuarius terre de Breda, de mandato nostro et licentia speciali vendiderit viris religiosis ··abbati et conventui monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Camracensis diocesis, pro certa summa pecunie, ipsi domino Arnoldo de Louanio integraliter persoluta, centum hovas seu mansos wastine iacentis in terra de Breda in parrochia de Ghestele, immediate iuxta alia bona religiosorum ab eodem domino de Breda et eius uxore dum viveret acquisita et a nobis confirmata, et cum ad processum dicti contractus dictam wastinam dictis religiosis mensuratam per iuratos mensores et alios viros fidedignos ac palis et terminis circumquaque limitatam assignaverit et in ipsius wastine possessionem ·· abbatem et conventum predictos heredaverit, prout est iuris soliti et approbati, sub annuo censu aliasque libertates et conditiones eisdem concesserit sicut in litteris suis super hoc confectis plenius protestatur, nos paci et quieti dictorum religiosorum providere volentes dictam venditionem necnon denariorum persolutionem, mensurationem, palorum fixionem, assignationem, heredationem ac alia omnia et singula facta seu concessa ipsis in dicta wastina vel occasione eiusdem a dicto domino Arnoldo, consanguineo nostro, approbantes ipsa omnia ac si personaliter a nobis facta essent tanquam dominus terre confirmamus et ipsos de premissis bonis perpetuo garandisare promittentes, ipsa bona et fratres inibi commorantes sub nostra protectione seu defensione tanquam dominus terre recipimus et tutela.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris est appensum.

Datum apud Halen, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo secundo, in octavis beati Martini hyemalis.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Jan, hertog van Lotharingen en Brabant, maakt bekend dat de edelman en zijn bloedverwant Arnoud van Leuven, die de heerlijkheid van Breda in vruchtgebruik heeft, op zijn bevel en met zijn bijzondere toestemming tegen een zeker geheel betaald geldbedrag aan abt en convent van de Sint-Bernardsabdij. van de Cisterciënzerorde, in het bisdom Kamerijk, honderd hoeve woeste grond heeft verkocht in het land van Breda, in de parochie van Gastel, gelegen onmiddellijk naast de andere goederen van de abdij die zij van Arnoud en zijn echtgenote, toen zij nog leefde, verworven hadden en door Jan is bevestigd. Ter voltooiing van het contract is de woeste grond voor de abdij opgemeten door gezworen landmeters en andere eerzame mannen en heeft Arnoud de begrenzing toegekend met palen en grenzen rondomrond en abt en convent erfelijk bevestigd in het bezit van de woeste grond tegen een jaarlijkse cijns, zoals rechtens gebruikelijk is en vastgesteld; ook heeft Arnoud de abdij andere vrijheden en voorwaarden toegestaan, zoals in de oorkonde die hierover opgemaakt is uitvoerig staat beschreven. Jan, hertog van Lotharingen en Brabant, die wil dat de abdij rustig en vredig geniet van deze zaken, hecht zijn goedkeuring aan de genoemde verkoop en de betaling van de penningen, opmeting, vaststelling van palen, toewijzing, in erfstelling en alle andere zaken, gedaan en toegestaan in deze hoeve of ter gelegenheid daarvan door Arnoud van Leuven. En hij bevestigt al deze zaken als ze door hem persoonlijk zijn gedaan als grondheer, belooft de abdij dat hij altijd zal instaan voor de voornoemde goederen en neemt als grondheer de goederen en de broeders die in de abdij verblijven onder zijn bescherming en zijn voogdij.

Jan bezegelt.

Gegeven te Halen in 1282.Document acties