U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

Lijstweergave

Totaal 57 vertalingen
1252 juni 23, ONB II nr. 1021

Hendrik IV, heer van Breda, stelt de burgers van Breda vrij van elke heffing, behoudens bij bepaalde gevallen, verplicht hen tot landweer en staat hun toe voor vonnissen hoofdlering te halen te Antwerpen.

1260 augustus, ONB II nr. 1034

Pieter van Marbais, heer van Roseil, ridder, schenkt met toestemming van zijn echtgenote Elizabeth, vrouwe van Breda, aan Servaas zoon van Jutta 5 spade lands in de (Zuid)Polder bij Bergen op Zoom en 28 bunder te Wuustwezel, onder het beding van een jaarlijkse cijns van 10 schelling Leuvens.

1261 juni 10, ONB II nr. 1039

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, verzoekt Reinier, scholaster van Tongeren en procurator in geestelijke zaken van de bisschop van Luik, te bewerkstelligen dat de bisschop haar schenking aan kanunniken en nonnen der abdij van het patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalingen, goedkeurt.

1261 augustus 2, ONB II nr. 1040

Hendrik III, bisschop van Luik, keurt de schenking goed door Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, aan kanunniken en nonnen der abdij van het patronaatsrecht der kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalingen (zie nr. 1039).

1267 maart 22, ONB II nr. 1070

Hendrik V, heer van Breda, draagt het huiserf dat de begijnen van Breda tegen een jaarlijkse erfcijns bewonen, in vrij eigendom over en staat hun de bouw van een kapel en de aanleg van een kerkhof toe.

1271 juni 29 - juli 6, ONB II nr. 1105

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, nemen van priorin en zusters van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw) de huidige en nog te verwerven goederen gelegen in hun heerlijkheid in bescherming, maken deze vrij en schelden aan jaarlijkse cijns een bedrag van 100 schelling kwijt en verklaren de goederen waar die cijnzen op gevestigd zijn eveneens vrij.

1271 oktober 9-31, ONB II nr. 1108

Guerricus, abt van Prémontré, en het kapittel-generaal van de orde van Prémontré nemen op verzoek van Servaas van Breda het door hem gestichte vrouwenklooster St.-Catharinadal (bij Wouw), in de heerlijkheid Breda, in de orde op en regelen voorts de aanstelling van een proost en het beheer der goederen.

1272 december 20, ONB II nr. 1111

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, verlenen aan de inwoners van Steenbergen een keur (de zgn. Antiqua Kora).

1275 december, ONB II nr. 1125

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) de novaaltienden in de parochie (Oud) Gastel, alsmede het Baarlebos met 200 bunder aangrenzende moergrond.

1276 april 5, ONB II nr. 1126

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van (Oud) Gastel.

Document acties