U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1260 augustus, ONB II nr. 1034

Pieter van Marbais, heer van Roseil, ridder, schenkt met toestemming van zijn echtgenote Elizabeth, vrouwe van Breda, aan Servaas zoon van Jutta 5 spade lands in de (Zuid)Polder bij Bergen op Zoom en 28 bunder te Wuustwezel, onder het beding van een jaarlijkse cijns van 10 schelling Leuvens.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1034.

Tekst

Universis presentes litteras visuris ac inspecturis Petrus, miles de Marbaes et dominus de Roseel, salutem et cognoscere veritatem.

Cum humana memoria labilis sit et caduca et que facta sunt per homines, ut firmitatem habeant, debent esse per sigillatas litteras ornatas, noverint igitur universi presentes et futuri quod ego Petrus, miles de Marbaes contuli ac dedi Servatio filio Iuten de propria voluntate ac de consensu Elisabeth, domine de Breda, uxoris ac domine mee, quinque fossaria terre in loco qui dicitur Polre apud Bergen et XXVIII bonaria apud Wlte Wesel in deserto, qui alio nomine appellatur Watine, et prenominatus Servatius dabit annuatim propter recognitionem huius facti X solidos Lovanienses in festo sancti Remigii predicto Petro, militi de Marbaes, et suis successoribus. Ceterum ad ampliorem custodiam et firmitatem iuris id nobis adiungere placuit quod tam opidani de Breda quam opidani de Berg sigilla sua litteris apponerent presentibus.

Hiis rebus interfuerunt viri providi et diserti Walteri de Righelt, Henricus dictus Habraen, Obreg de Woude et quidam alii.

In cuius rei testimonium eidem dare literas decrevimus sigillo nostro munimine roboratas.

Datum anno Domini M° CC° LX°, mense augusti.

Vertaling door Geertrui Van Synghel

Pieter van Marbais, ridder, heer van Roseil, schenkt aan Servaas, zoon van Jutta, uit vrije wil en met toestemming van zijn echtgenote Elizabeth, vrouwe van Breda, vijf spaden grond in de (Zuid)Polder bij Bergen op Zoom en 28 bunder onbebouwd land te Wuustwezel, Watinea genoemd. Servaas zal jaarlijks op 1 oktober voor de erkenning van deze handeling tien schelling Leuvens geven aan Pieter en zijn opvolgers.

Ter meerdere zekerheid en versterking van dit recht hebben zowel de burgers van Breda als die van Bergen op Zoom de oorkonde bezegeld.

Bij deze zaken waren aanwezig Wouter van Tiggelt, Hendrik Habraen, Obrecht van Wouw en vele anderen.

Pieter van Marbais bezegelt.

Gedaan in 1260.


a
lees hier mogelijk wastine, met kleine letter, in de betekenis van woeste grond, onbebouwd land.

Document acties