U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1276 april 5, ONB II nr. 1126

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van (Oud) Gastel.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1126.

Tekst

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elizabeth eius uxor, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remunerationis intuitu et pure propter Deum conferimus viris religiosis abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis ius patronatus ecclesie de Ghestele, que sita est in terra dominii nostri de Breda, pleno iure sicut nobis competebat, in perpetuum libere et quiete possidendum et habendum, ut in eodem monasterio a predicto conventu de nobis et nostris antecessoribus et successoribus, tam viventibus quam defunctis, perhenniter memoria habeatur.

Huic autem collationi nostre interfuerunt viri nobiles dominus Henricus de Louanio, dominus de Hartallo, dominus Walterus Bertaut, dominus de Machlima, lohannes dictus Mulart et Gosuinus dictus Boc, milites, et alii quamplures.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam prefatis abbati et conventui presentes litteras contulimus, sigillorum nostrorum munime roboratas.

Actum et datum apud Hekerna, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, in die sancto Pasche.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, dragen met het oog op goddelijke beloning en zuiver omwille van God aan abt en convent van de Sint-Bernardsabdij, van de Cisterciënzerorde, het patronaatsrecht van de kerk van Gastel over, gelegen in het land van hun heerlijkheid van Breda, met het volle recht zoals hun toekomt. Abt en convent zullen dit voor altijd vredig en rustig bezitten, opdat in het klooster door het convent voor altijd de herinnering behouden zal blijven aan hen, hun voorgangers en hun opvolgers, zowel levend als dood.

Bij deze schenking waren aanwezig: Hendrik van Leuven, heer van Herstal, Wouter Berthout, heer van Mechelen, Jan Mulard en Gozewijn Boc, ridders, en vele anderen.

Arnoud en Isabella bezegelen.

Gedaan en gegeven te Ekeren, in 1276.Document acties