U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1275 december, ONB II nr. 1125

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) de novaaltienden in de parochie (Oud) Gastel, alsmede het Baarlebos met 200 bunder aangrenzende moergrond.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1125.

Tekst

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elizabeth eius uxor, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remunerationis intuitu et pure propter Deum contulimus et conferimus viris religiosis abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis omnem decimam novalium in parrochia de Gestele que nunc est et que ibidem accrescere poterit in futuro, ut in eodem monasterio a predicto conventu de nobis et nostris antecessoribus ac successoribus tam viventibus quam defunctis perhenniter memoria habeatur. Insuper dedimus predictis viris religiosis silvam que vocatur Barlebosche integraliter cum omni fundo, ducenta quoque bonaria mori iacentia iuxta eandem silvam et ad eadem bona ipsorum viam et liberum aque ductum. Omnia autem predicta, tam decimam quam morum et silvam, conferimus prefatis abbati et conventui in purum allodium pacifice et quiete in perpetuum possidenda nichil nobis iuris, nichil successoribus nostris in predictis omnibus retinentes, alta tamen nobis iusticia retenta si resplendeat de eisdem.

Huic autem donationi nostre interfuerunt: Iohannes de Ossele, miles, Henricus, capellanus noster, Egidius de Buzenghem et Willelmus dictus Pipenpoi de Bruxella et alii quamplures.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam prefatis .. abbati et conventui presentes litteras contulimus, sigillorum nostrorum munimine roboratas.

Actum et datum Bergis supra Zoem, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, mense decembri.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, schenken met het oog op goddelijke beloning en zuiver omwille van God en dragen aan abt en convent van de Sint-Bernardsabdij, van de Cisterciënzerorde, de gehele novaaltienden over in de parochie Gastel, die nu is en daar in de toekomst kan groeien, opdat in datzelfde klooster door het convent voor altijd herinnering zal behouden blijven aan hen, hun voorgangers en hun opvolgers, zowel levend als dood. Bovendien geven zij aan de monniken het gehele Baarlebos met alle grond, alsmede tweehonderd bunder aangrenzende moergrond en de weg en de vrije watergang bij die goederen. Alle voornoemde zaken, zowel de tiend als de moergrond en het bos, dragen zij over aan abt en convent als vrij eigen goed, voor altijd vredig en rustig te bezitten, geen enkel recht aan hen of hun opvolgers in alle voornoemde zaken voorbehoudend, behoudens de hoge rechtspraak.

Bij deze schenking waren aanwezig: Jan van Ossel, ridder, Hendrik, onze kapelaan, Gillis van Buizegem en Willem van Pipenpoi van Brussel en vele anderen.

Arnoud en Isabella bezegelen.

Gedaan en gegeven te Bergen op Zoom, in 1275.Document acties