U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1271 oktober 9-31, ONB II nr. 1108

Guerricus, abt van Prémontré, en het kapittel-generaal van de orde van Prémontré nemen op verzoek van Servaas van Breda het door hem gestichte vrouwenklooster St.-Catharinadal (bij Wouw), in de heerlijkheid Breda, in de orde op en regelen voorts de aanstelling van een proost en het beheer der goederen.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 1108.

Tekst

Guerricus, Dei patiencia Premonstratensis abbas, et abbatum eiusdem ordinis capitulum generale universis presens scriptum visuris, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis quod Seruatius dictus de Breda, lator presentium, Dei cultum desiderans ampliare, congregationem sororum nostri ordinis in dominio terre de Breda, loco qui dicitur Vallis sancte Katerine, Leodiensis dyocesis, Deo sibi inspirante collegit propriisque laboribus et expensis ipsum locum bonis multis temporalibus competenter ad presens dotavit, in votis habens firmiter quod plura adhuc debeat ibidem, si vixerit, procurare. Pro quo facto digne meruit quod auditis eius precibus suo potiatur desiderio et locus ille pro quo postulat incorporetur ordini cum personis. De consilio igitur nostri capituli generalis locum, quem fundavit dictus Seruatius, et personas in nostrum suscipimus ordinem integraliter et incorporamus totaliter nostro ordini, et preposituram ibidem decernimus fieri tempore procreandam oportuno. Et quoniam non minor est virtus quam querere parta tueri, ne contingat illam novellam plantationem, cui adhuc irrigatio necessaria est, in salsuginem redigi ab insufficientia habitatorum eius, si prefatus Seruatius suscitato preposito manum de dicto loco deponere cogeretur invitus, presentium tenore communi consensu dicto Seruatio concedimus et volumus quod quamdiu vixerit, voluerit et potuerit omnium bonorum temporalium ibidem regimen habeat et, cum pater abbas dicti loci ibidem venerit et de statu temporalium scire voluerit, predictus Seruatius eidem intimabit secundum ordinis instituta; hoc salvo quod, cum dictus Seruatius ex hac vita subtractus merit, prepositus dicti loci, qui per patrem abbatem ibidem pro tempore fuerit institutus, regimen et amministrationem bonorum temporalium habebit in domo predicta et in aliis locis et rebus pertinentibus ad eandem libere et quiete, nec heredes ipsius Seruatii post mortem eiusdem in eadem domo vel alibi in aliis ad domum pertinentibus supradictam aliquid poterunt reclamare; et si predictus Seruatius de bonis ipsius domus plus receperit quam expenderit, illud convertet in usus domus eiusdem fideliter et expendet. Patrem vero abbatem ad peticionem dicti Seruatii dicto loco assignavimus abbatem Premonstratensem, qui loco suo in predicto loco prepositum instituet qui presit in spiritualibus, nec ad temporalia vivente Seruatio manum mittet. Si autem substitutus a dicto abbate prepositus minus utilis inventus fuerit, alium magis utilem quandocumque opus fuerit, poterit subrogare pater abbas. Porro predicta domus sororum habebit possessiones suas per se, nec pater abbas poterit eas distrahere vel sue ecclesie usibus mancipare.

Actum Premonstrati in capitulo generali, anno Domini M° CC° LXXI°.

Vertaald door Geertrui Van Synghel

Guerricus, abt van Prémontré, en het kapittel-generaal van de orde van Prémontré maken bekend dat Servaas van Breda, drager van deze oorkonde, verlangend de verering van God te verhogen, de congregatie van zusters van de orde van Prémontré in de heerlijkheid Breda, op de plaats geheten Sint-Catharinadal in het bisdom Luik, geïnspireerd door God en met eigen werken en op zijn eigen kosten, met vele wereldlijke goederen heeft begunstigd tot op heden, daarbij sterk in gedachten hebbend dat hij zal zorgen voor de vele zaken die hij zou verschuldigd zijn, zolang hij leeft. Daarom heeft hij verdiend, gehoord zijn gebeden, dat zijn verlangen zou worden vervuld en dat de plaats, waarvoor hij ijverde, zou geïncorporeerd worden in de orde. Op advies van het kapittel-generaal heeft Guerricus de plaats, die Servaas heeft gesticht, en de personen geheel opgenomen in de orde en geheel geincorporeerd in de orde en besloten daar op een geschikt tijdstip een proosdij te maken. En aangezien het niet minderwaardig is om bescherming te vragen, opdat deze nieuwe aanplant, waarvoor bevloeiing noodzakelijk is, niet in brak water komt door tekortkoming van zijn bewoners, heeft Guerricus met algemene instemming van de aanwezigen aan Servaas toegestaan, indien hij op aansporing van de proost onvrijwillig gedwongen wordt om zijn hand van de genoemde plaats te halen, dat Servaas zolang hij leeft, wil en kan daar het beheer van alle wereldijke goederen zal hebben en, wanneer de vader-abt van de genoemde plaats daar zou komen en de staat van de wereldlijke goederen zou willen weten, dat Servaas hem die dan zal meedelen volgens de gebruiken van de orde. Wanneer Servaas echter zou overlijden, zal de proost van de genoemde plaats, die door de vader-abt daar tijdelijk wordt aangesteld, het beheer en de administratie van de wereldlijke goederen hebben in het genoemde huis en op andere plaatsen en over de bijbehorende zaken; en de erfgenamen van Servaas zullen na zijn dood in hetzelfde huis of elders in de andere bijbehorende zaken niets kunnen opeisen. En indien Servaas uit de goederen van het huis meer zou ontvangen dan hij uitgeeft, dan zal hij dat ten behoeve van het huis trouw uitkeren en uitgeven. Guerricus heeft op verzoek van Servaas aan de genoemde plaats als vader-abt de abt van Prémontré aangewezen, die in zijn plaats op de voornoemde plaats een proost zal aanstellen die voorgaat in geestelijke zaken, zonder de hand te leggen op de wereldlijke goederen zolang Servaas leeft. Indien echter de aangestelde proost minder nuttig bevonden zou worden, dan zal de vader-abt een ander in zijn plaats kunnen aanstellen die nuttiger is, telkens wanneer dit nodig is. Het genoemde huis zal de bezittingen van de zusters bij zich hebben en de abt zal deze niet kunnen onttrekken of ten bate van zijn eigen kerk gebruiken.

Gedaan in het kapittel-generaal te Prémontré in 1271.Document acties