Werkwijze - stap 1
Onderzoek het onderwerp 'oorkonden'

Voordat je de definitieve opdracht van de regisseur krijgt om een filmscript te maken, wil deze zeker zijn dat je voldoende van het onderwerp af weet. Daarom is er een vragenlijst opgesteld die je moet invullen en inleveren.
Als je klaar bent met de vragenlijst, lever je die in bij je leraar. Daarna kun je beginnen met stap 2.

Let op: ook al schrijf je het filmscript in een groepje, iedereen moet een eigen ingevulde vragenlijst inleveren!

Klik hier voor de bijbehorende vragenlijst en vul die zo goed mogelijk in.

Instructie
1. Gebruik je verstand en de bronnen op internet. De meeste antwoorden vind je in het filmpje bij de webquest en op de speciale website over oorkonden.
2. Vul je antwoorden in de lege kolommen in.
3. Sla het bestand onder je eigen naam op.
4. Mail het bestand naar je leraar.