Leerkracht

Titel: Via een oude oorkonde naar Hollywood!

Onderwerp: Middeleeuwse oorkonden en moderne filmscripts

Schooltype: VMBO-T, HAVO, VWO

Voor de groepen: onderbouw (klas 1 en 2)

Vakgebied: Geschiedenis en Nederlands

Tijdsinvestering: vier lesuren (na een korte introductie zelfstandig werken in de mediatheek; twee uur stap 1 en twee uur stap 2-3) en vier uren zelfstudie.
Laat de leerlingen de vragenlijst van stap 1 inleveren zodra ze daarmee klaar zijn. Ze kunnen dan al aan stap 2 beginnen, terwijl de docent de vragenlijst nakijkt.
Als de vragenlijst onvoldoende is ingevuld, kan de leerkracht de leerlingen opdracht geven de antwoorden te verbeteren voordat ze met stap 2 verder gaan.
Een evaluatie van 15-20 minuten wordt aanbevolen. In die les kan de leerkracht aan de hand van de onderstaande doelstellingen controleren wat de leerlingen geleerd hebben. Ook kunnen hierin de resultaten besproken worden en enkele stukjes worden voorgelezen.

Aantal leerlingen: individueel werken (stap 1) en in groepen van maximaal vier leerlingen (stap 2-3).

Opbrengst: de leerlingen worden in aanraking gebracht met een middeleeuws fenomeen dat zijn nawerking tot in onze huidige samenleving heeft. Ze krijgen inzicht in de verschriftelijking van de samenleving en het belang van middeleeuwse oorkonden en moderne vormen van schriftelijke afspraken. Dat wordt verpakt in een creatieve opdracht, die resulteert in een ingevulde vragenlijst, (de samenvatting van) een filmscript en een uitgewerkte filmscène.
Deze webquest sluit aan bij venster 5 (Hebban olla vogala) van de canon van Nederland.

Doelstellingen:
• Leerlingen kunnen omschrijven wat een middeleeuwse oorkonde is.
• Leerlingen kunnen uitleggen waarom middeleeuwers overstapten van mondelinge afspraken naar op schrift vastgelegde oorkonden.
• Leerlingen kunnen uitleggen waarom en voor wie officiële contracten en afspraken belangrijk zijn.
• Leerlingen kunnen uitleggen wat het belang is van oorkonden voor de huidige kennis van geschiedenis.
• Leerlingen kunnen uitleggen dat niet alles wat op schrift gesteld is, ook automatisch waar is.
• Leerlingen kunnen omschrijven aan welke basisvoorwaarden een filmscript moet voldoen.
• Leerlingen kunnen zich inleven in middeleeuwse mensen en hun problemen door een filmscript over hen te maken.
• Leerlingen kunnen een (samenvatting van) een filmscript en een uitgewerkte scène maken.
• Leerlingen kunnen gezamenlijk tot een goed eindproduct komen.

Hulp bij de beoordeling
Leerkrachten kunnen een antwoordformulier bij de vragenlijst van stap 1 opvragen bij Stichting Brabantse Bronnen.

Suggesties voor verbetering
Heeft u opmerkingen over, aanvullingen op of voorstellen tot verbetering van deze webquest, stuur die dan naar Stichting Brabantse Bronnen.
Ook meldingen van niet (meer) werkende links zijn van harte welkom.