Werkwijze - stap 2
Kies hier een oorkonde voor je opdracht van de webquest

Hieronder vind je korte samenvattingen van een aantal bijzondere oorkonden. Neem die lijst door en kies er een uit voor je filmscript.

Als je klikt op de link van je keuze, kom je op een pagina met meer informatie over je oorkonde:
1. een samenvatting
2. achtergrondinformatie
3. tips voor een script
4. een foto van de oorkonde (als die er is), afgebeeld naast de informatie over de oorkonde
5. informatie over de oorkonde (is het een origineel of kopie? Wanneer is hij gemaakt? Etc.)
6. links naar sites die verwijzen naar mensen, gebeurtenissen of plaatsen die in de oorkonde genoemd worden

Wil je na het doornemen van die informatie toch liever een andere oorkonde kiezen, ga dan terug naar de lijst hieronder.

Lijst met oorkonden

1. Vervalste stichtingsakte van de Sint-Remigiusabdij in Reims (968/1138)
De monniken van de Sint-Remigiusabdij in Reims maken anderhalve eeuw na de stichting van hun klooster een oorkonde die moet bewijzen dat hun bezittingen eerlijk verkregen zijn.

2. Ridder Folkold geeft al zijn bezittingen weg (1134)
Ridder Folkold besluit na een spannende achtervolging al zijn bezittingen aan de abt van het klooster Mariënweerd te geven.

3. Gevaarlijke everzwijnenjacht (waarschijnlijk kort voor 1233)
Aan het eind van deze oorkonde wordt beschreven hoe men op de akkers bij Heeswijk een everzwijn vangt. Twee knechten zijn bijna verdronken, en het beest wordt pas in de avondschemering gevangen.

4. Bloedwonder in Hooidonk (1244)
Bonifatius, bisschop van Lausanne, onderzoekt een stuk hout en bewijst met een wonder dat het echt een deel is van het kruis waaraan Jezus Christus stierf.

5. De bisschop van Utrecht bemoeit zich met een ruzie tussen ridder Gijsbert van Zuilen en de abdij van Berne (1248)
Ridder Gijsbert van Zuilen en het klooster van Berne hebben ruzie over verschillende stukken grond en andere bezittingen. De bisschop van Utrecht bemiddelt in dit conflict.

6. Koning Filips IV van Frankrijk vertelt hertog Jan I van Brabant en graaf Reinoud I van Gelre hoe ze hun ruzie moeten oplossen (1289)
Na zijn nederlaag in de veldslag bij Woeringen had hertog Jan I van Brabant zijn tegenstander graaf Reinoud I van Gelre gevangengenomen. Anderhalf jaar later komt Reinoud vrij dankzij de bemiddeling van de Franse koning. Daar moet hij wel een hoge prijs voor betalen.

7. Graaf Jan I van Holland beklaagt zich bij de stad 's Hertogenbosch dat zij de moordenaars van zijn vader beschermen (1297)
De moordenaars van de Hollandse graaf Floris V krijgen bescherming in Den Bosch. Floris' zoon Jan protesteert daartegen.

8. 's Hertogenbosch belooft de hertog van Brabant dat de gevangenen van het gevecht bij Hintham zullen worden vrijgelaten (1306)
Tijdens een gevecht bij Hintham hebben de burgers van Den Bosch soldaten van heer Jan I van Cuijk gevangengenomen. De stad belooft nu onder druk van de hertog van Brabant dat zij alle gevangenen zullen vrijlaten en dat zij een boete zullen betalen als Arnoud van Uitwijk later nog aan zijn verwondingen zou komen te overlijden.

9. Heer Gerard van Herlaar wordt uit de kerk verstoten, omdat hij belastingen van de kerk heeft ingepikt (1307)
Gerard van Herlaar heeft een belasting die bedoeld was voor de abdij van Berne voor zichzelf opgeëist en wordt daar nu zwaar voor gestraft.

10. Charter van Kortenberg, hertog Jan II van Brabant deelt zijn macht met de edelen en steden van Brabant (1312)
De doodzieke hertog Jan II van Brabant regelt vlak voor zijn dood dat zijn nog minderjarige zoon zijn rechtmatige opvolger is, maar daarvoor moet hij wel zware beloftes doen aan de edelen en steden in Brabant. Deze oorkonde wordt beschouwd als de eerste stap naar democratie in de Nederlanden.