Beoordeling

Je cijfer wordt bepaald door drie deelscores:

1. Vragenlijst
Voor de vragenlijst bij stap 1 kun je per goed antwoord 1 punt halen (dat zijn in totaal 20 punten).

2. Filmscript onderdeel 1, maak een algemeen filmscript
Voor het algemene filmscript kun je 40 punten halen.

Het verhaal in het kort, inhoud
Sluit het verhaal aan bij de oorkonde? Is het een logisch verhaal?
maximaal 10 punten
Het verhaal in het kort, structuur
Zit er een duidelijk begin, midden en eind in?
maximaal 5 punten
Beschrijving van de hoofdpersonen
Zijn de hoofdrolspelers duidelijk gekarakteriseerd?
maximaal 5 punten
Plaats van handeling
Is duidelijk beschreven op welke plekken het verhaal zich afspeelt?
maximaal 5 punten
Wat voor soort film wordt het?
Past de keus voor het genre bij de inhoud van het verhaal?
maximaal 5 punten
Presentatie
Ziet je filmscript er verzorgd en aantrekkelijk uit?
Let op: je kunt ook puntenaftrek voor taalfouten krijgen.
maximaal 10 punten
Puntenaftrek als het minimum van 300 woorden niet gehaald is. 5 punten
Totaal maximaal 40 punten

3. Filmscript onderdeel 2, werk één scène uit
Voor de uitgewerkte scène kun je 40 punten halen.

Actie
Is de actie duidelijk beschreven?
maximaal 10 punten
Dialoog
Zijn de teksten die de acteurs uitspreken helder beschreven en vormen die een logisch geheel?
maximaal 10 punten
Geluid en muziek
Is duidelijk beschreven op welke achtergrondgeluiden en/of muziek er klinken?
maximaal 5 punten
Camerapositie
Wordt helder gemaakt welke positie de camera moet innemen?
maximaal 5 punten
Presentatie
Ziet je scène er verzorgd en aantrekkelijk uit?
Let op: je kunt ook puntenaftrek voor taalfouten krijgen.
maximaal 10 punten
Puntenaftrek als het minimum van 150 woorden of 8 shots niet gehaald is. 5 punten
Totaal maximaal 40 punten