Bronnen

Met Google en Wikipedia (en de juiste zoekwoorden) vind je aardig wat basisinformatie over de middeleeuwen, middeleeuwse oorkonden en het maken van filmscripts. Maar vaak is dat erg algemeen of juist te specialistisch.
Hieronder vind je een aantal websites en filmpjes over deze onderwerpen, gesorteerd op onderwerp. Ze kunnen je helpen bij het vinden van de antwoorden voor stap 1 of inspiratie geven voor het schrijven van je filmscript.

Gebruik deze twee hoofdbronnen

Over oorkonden en archieven

Over schrijven in de middeleeuwen

Algemene bronnen over middeleeuwen

Over het maken van filmscripts