U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 41 oorkonden
1210

Jan I, heer van Heusden, verleent de priesters en andere geestelijken in het land van Heusden het recht om bezit over te dragen en stelt hen vrij van diensten. (Deperditum)

1248 december 5

Rooms-koning Willem neemt naar het voorbeeld van zijn vader, graaf Floris IV van Holland, de abdij en de monniken van Ter Doest en al hun goederen in het graafschap Holland op in zijn bescherming, verleent hun tolvrijdom voor goederen bestemd voor eigen gebruik, stelt hun huidige, in Zeeland of elders in het graafschap gelegen goederen, voor altijd vrij van schot en vergunt hun het van de aldaar nog te verwerven goederen verschuldigde schot rechtstreeks af te dragen aan zijn rentmeesters en baljuwen tot het door hem vastgestelde bedrag, en bevestigt hen in het bezit van onder meer Heiligenberg.

1277 juli 8

Schepenen van Mechelen oorkonden dat Wouter van Sclipe en Willem die Milre mede namens de mede-erfgenamen van Jan van Sclipe en zijn echtgenote Elizabeth alle schulden en beloften kwijtschelden, gemaakt en gedaan door Jan en Elizabeth aan Jan, heer van Heusden. (Deperditum)

1290 april 22

Floris V, graaf van Holland, verleent aan de poorters van Grave tolvrijheid in Holland en Zeeland.

1293 juli 13

Hubrecht, heer van Beusichem, Arnoud, heer van Arkel, Arnoud, heer van Giessen, en Gijsbert van Loenersloot beloven als borgen 345 pond Leuvens aan de lombarden van Heusden. (Deperditum)

[ca. 1292-1293]

Schout, schepenen en gemeente van Leiden delen aan Jan, heer van Heusden, ridder, de toltarieven mee die de Leidse kooplieden vanouds verschuldigd zijn bij de tol van Heusden en verzoeken hem die te handhaven.

1295 januari 15

Floris V, graaf van Holland en Zeeland, en heer van Friesland, doet na het overlijden van Willem, heer van Strijen, uitspraak in het geschil tussen abt en convent van Ter Doest enerzijds en Nicolaas, (heer) van Putten, rechtsopvolger en schoonzoon van Willem, anderzijds, en wijst Heiligenberg als vrij eigen goed toe aan de abdij, met uitzondering van de hoge rechtsmacht die toekomt aan Nicolaas, zijn echtgenote en hun nakomelingen. De abdij betaalt aan Nicolaas honderd pond nieuw Hollands en zal twee priesters aanwijzen die te Krabbendijke of in een te bouwen kapel te Heiligenberg de missen zullen opdragen voor het zielenheil van de voorouders van Willem, heer van Strijen, en Floris III.

1295 augustus 17

Jan II, hertog van Brabant, belooft de heer van Heusden 2.000 pond Tournoois en 100 pond Brabants voor de dienst die deze onder de koning van Engeland tegen de koning van Frankrijk beloofde te doen. (Deperditum)

1297 juni 28

Nicolaas, (heer) van Putten, en zijn echtgenote Aleid, dochter van Willem, heer van Strijen, beloven zich te houden aan de uitspraak, gedaan door Floris V, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, d.d. 15 januari 1295, inzake de rechten van Nicolaas en de abdij van Ter Doest op het goed Heiligenberg. Jan I, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, bezegelt mede.

1299 februari 23

Arnoud, heer van Wezemaal, belooft de heer van Heusden dat hij geen nadelige gevolgen zal ondervinden van zijn beloften aan Koenraad van der Scleyen en diens dochter. (Deperditum)

Document acties