U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1290.04.22
1290 april 22

Floris V, graaf van Holland, verleent aan de poorters van Grave tolvrijheid in Holland en Zeeland.

Origineel

A. Grave, BHIC, toegangsnr. 7156, archief stadsbestuur Grave, inv. nr. C1. Gering tekstverlies in de vouwen en aan de rechterzijde onder.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Floris V, graaf van Holland.

Afschriften

B. 1343 juli 25, Grave, BHIC, toegangsnr. 7156, archief stadsbestuur Grave, inv. nr. C5, vidimus door Hendrik, deken van het Sint-Elizabethkapittel te Grave, naar A. Zie verder Kruisheer, OHZ IV, 811-812, nr. 2462.

Uitgaven

a. Kruisheer, OHZ IV, 811-812, nr. 2462, naar A en B. Zie verder aldaar.

Regesten
Zie Kruisheer, OHZ IV, 811-812, nr. 2462.
Ontstaan en tekstuitgave
Blijkens Gysseling, Corpus, I-2, 1380, nr. 860a is deze oorkonde geschreven door een lid van de Brabantse hertogelijke kanselarij. Zie verder Kruisheer, OHZ IV, nr. 2462. De lacunes in A zijn aangevuld naar B.
Afbeelding 11290.04.22
Afbeelding 21290.04.22afschriftB
Volledig scherm

Wia Florens, grave van Hollant, maken cont allen denghenen die dese lettre sien selen ende horen dat wi onse lieve vriende die porteren ghemeinleke van den Graue ende al hore goed, bede te watre ende te lande overal in onser gravescep van Hollant ende in Zelant van allen tollen die onse sien, varende ende comende quite ende vri gheven van desen daghe vorwae[r]t eweliic ende emmermeer.

Ende omdat wi willen dat dese dinc vast bliven en[de] ghestade, so hebben wi doen hanghen onsen propren seghel ane dese lettre.

Dit was ghedaen in ons Heren iaren M CC ende neghentech iaer, des saterdaghes vore sent[e] Marcsdach.

a
vergrote initiaal A.

Document acties