U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 19 oorkonden
1186 april 7

Boudewijn V, graaf van Henegouwen, beslecht een geschil tussen Gobert, abt van Crespin, en Dirk, meier van Harmigny, waarbij onder meer bepaald wordt dat de meier aan de abt eens per jaar een paard en een knecht ter beschikking moet stellen wanneer deze zelf of een monnik namens hem naar Empel moet gaan.

1248 december 5

Rooms-koning Willem neemt naar het voorbeeld van zijn vader, graaf Floris IV van Holland, de abdij en de monniken van Ter Doest en al hun goederen in het graafschap Holland op in zijn bescherming, verleent hun tolvrijdom voor goederen bestemd voor eigen gebruik, stelt hun huidige, in Zeeland of elders in het graafschap gelegen goederen, voor altijd vrij van schot en vergunt hun het van de aldaar nog te verwerven goederen verschuldigde schot rechtstreeks af te dragen aan zijn rentmeesters en baljuwen tot het door hem vastgestelde bedrag, en bevestigt hen in het bezit van onder meer Heiligenberg.

[1296 juni 28¬-1299 november 10; waarschijnlijk voor 1299 september 15]

Jan I, graaf van Holland, vaardigt een oorkonde uit voor de abdij van Ter Doest inzake hun goed te Heiligenberg. (Deperditum)

1299 december 12

Schepenen, raad en gemeente van Geertruidenberg verklaren Jan II, graaf van Henegouwen, als rechtmatige graaf van Holland en Zeeland en heer van Friesland als hun landsheer te hebben gehuldigd.

1299 december 12

Jan II, graaf van Henegouwen en van Holland, bevestigt alle voorrechten die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders, graven van Holland.

1300 juni 19

Jan II, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en heer van Friesland, verleent de abt van Sint-Truiden uitstel voor het doen van leenhulde voor zijn goederen in Holland tot 1 oktober eerstkomend.

1301 januari 28

Filippa, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland en vrouwe van Friesland regelt het geschil tussen Nicolaas, (heer) van Putten, en Hugeman, (heer) van Zevenbergen, inzake de grenzen tussen hun land.

1303 november 15

Jan II, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, en heer van Friesland draagt Pieter van Oostberg, zijn rentmeester, op om Dirk, heer van Herlaar, achttien pond Hollands uit te betalen als rente van zijn leen uit de tol te Dordrecht. (Deperditum)

1304 maart 10

Jan II, graaf van Henegouwen, voegt honderd pond zwarte Tournoois toe aan het leen van Filips van Duvenvoorde.

1304 oktober 7

Schepenen, raad en poorters van Geertruidenberg verklaren dat zij Willem III, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, als hun heer en graaf van Holland hebben gehuldigd.

Document acties