U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1299.09.15(na 1296.06.27)
[1296 juni 28¬-1299 november 10; waarschijnlijk voor 1299 september 15]

Jan I, graaf van Holland, vaardigt een oorkonde uit voor de abdij van Ter Doest inzake hun goed te Heiligenberg. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschriften voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde, waarvan de tekst is verloren gegaan, is bekend uit een bezegeld afschrift van een vidimus van Beatrix, vrouwe van Putten, Strijen en Zottegem, burggravin van Gent, d.d. 14 juli 1321 (Brugge, Groot Seminarie, archief Ten Duinen-Ter Doest, charter nr. 1330, derde insertie), waarbij zij abt en convent van Ter Doest bevestigt in de rechten die zij bezitten in het land van Putten te Heiligenberg en Albrandswaard: ­gheliec dat hare brieue of hantvesten inhouden die sii hebben, bezeghelt van onsen ouders, dat es te wetene van heren Willemme, onsen ouder vader, wilen heren van Stryene was, ende van onsen lieven here ende vader haren Niclaise, here van Putthe ende van Stryene vas (sic), daer God die zielen of hebben moete, ende andre brieue daer toe die sii hebben, eenen secghene van hoghen prencen ende de vermoghende haren Florense, wilen graue van Holland was, ende van Ihanne, siinen zoene, oec wilen graue van Hollant was.

Uitgave

a. Dijkhof, OHZ V, 1073-1074, nr. 3505, naar vermelding.

Regest

Kruisheer, OKGH, 413, nr. 1023.

Samenhang

Voor de in de bovenstaande tekst genoemde uitspraak van Floris V, graaf van Holland, zie Van Synghel, DONB, nr. 1295.01.15.

Datering

Conform Dijkhof, OHZ V, 1073-1074, nr. 3505, worden de termini van de onderhavige oorkonde bepaald door de regeringsjaren van graaf Jan I, die vanaf medio september 1299 doorgaans samen met Jan van Henegouwen oorkondde.

Afbeelding 11299.09.15(na 1296.06.27)
Volledig scherm


Document acties