U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 24 oorkonden
1275 november 1

Willem II, heer van Altena en Horn, verklaart dat tussen hem en de stad Utrecht een verzoening is tot stand gekomen.

(1227-1279)

Oorkonde(n) in het bezit van of uitgevaardigd door Arnoud IV, graaf van Loon, in 1291 in het bezit van de heer van Horn. (Deperditum)

1282 december 12

Reinoud I, graaf van Gelre en hertog van Limburg, oorkondt dat Willem II, heer van Horn (en Altena) en zijn eerstgeboren zoon Willem, ten behoeve van de abdij van Thorn afstand doet van alle heffingen en beden die hij als voogd van het land van Thorn kan heffen.

1288 maart 29

Walram, heer van Valkenburg en Monschau, oorkondt dat zijn leenman Willem II, heer van Horn en Altena, hem tot wederopzegging toestaat tol te heffen in diens gebied.

1291 februari 11

Walram, heer van Monschau en Valkenburg, en Jan I, heer van Cuijk, bepalen als scheidslieden in het geschil tussen Arnoud, graaf van Loon, en Willem II, heer van Horn en Altena, dat Arnoud gehouden is de oorkonde(n) van zijn grootvader, die de heer van Horn heeft, in acht te nemen.

1292 september 17

Rooms-koning Adolf vidimeert en bevestigt op verzoek van abdis en convent van de abdij van Thorn de oorkonde van Reinoud I, graaf van Gelre, d.d. 1282 december 12, inzake de afstand van rechten op belastingen en beden door Willem II, heer van Horn (en Altena), als voogd van het land van Thorn.

1292 oktober 18

Willem II, heer van Horn en van Altena, bepaalt dat de bewoners en geërfden van Uitwijk, Waardhuizen, Emmikhoven, Babiloniënbroek, Almkerk en het noorden van Werken vrij zullen zijn van het maken van een Merwededijk tussen Werkendam en Veenregrave.

1300 april 29

Willem II van Horn, heer van Altena, maakt de voorwaarden bekend van de verzoening tussen hem en Jan van Rijswijk, diens zoon Jan, familie en vrienden, waarbij Jan en zijn broers en zussen hem de halve tiend teruggeven en Jan het gerecht van Rijswijk tot tien schelling van Willem in leen ontvangt, alsmede zijn huis en hof en zestien morgen land van hem in leen houdt.

(1)300 november 23

Willem II, heer van Horn en Altena, bepaalt bij testament dat jaarlijks twintig pond bestemd is voor een altaar in het klooster van Keizerbosch van een bedrag van 200 pond zwarte Tournoois, gevestigd op tienden en goederen te Rijswijk (bij Woudrichem).

1301 januari 28

Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht en Willem III, heer van Altena, dragen de beslissing in het geschil over de betaling van pachtgoederen te Altena op aan Dirk, proost van Oudmunster, broer van Willem, en beloven zich aan zijn uitspraak te onderwerpen.

Document acties