U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1300.11.23
(1)300 november 23
Weert, huis van Willem II, heer van Horn en Altena

Willem II, heer van Horn en Altena, bepaalt bij testament dat jaarlijks twintig pond bestemd is voor een altaar in het klooster van Keizerbosch van een bedrag van 200 pond zwarte Tournoois, gevestigd op tienden en goederen te Rijswijk (bij Woudrichem).

Origineel

A. Dülmen, Herzog von Croy'sches Archiv, Archiv Herzögliches Haus, Erb- und Familienprozesse, Charters Horn M III 1, oorkonde ad datum 1300 november 23. Gaatjes met touwrestant aan linkerzijde voor de bevestiging van de retroacte.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Willem II, heer van Horn en Altena, los bijliggend, zwaar beschadigd, van groene was, met gaaf tegenzegel CS1, (voor een beschrijving en afbeelding van dit zegeltype naar zegels in het archief van de abdij van Thorn te Maastricht, zie Venner, ‘Zegels’, 42, onder Willem (III), afb. 44 en 45). ‒ S2 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Willem, oudste zoon van Willem II, heer van Horn en Altena, beschadigd, van groene was (voor een beschrijving en afbeelding van dit zegeltype naar een zegel in het archief van de abdij Val-Sint-Lambert te Luik, zie Klaversma, ‘De geslachten’, 57, afb. 7). ‒ [S3] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel, mogelijk van Dirk, proost van Oudmunster, zoon van Willem II, heer van Horn en Altena. ‒ S4 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel, mogelijk van Engelbert, zoon van Willem II, heer van Horn en Altena, zwaar beschadigd, van groene was. ‒ S5 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel, mogelijk van Gerard, zoon van Willem II, heer van Horn en Altena, licht beschadigd, van groene was. ‒ S6 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Jan, heer van Cuijk, zwaar beschadigd, van groene was. ‒ S7 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van Arnoud, heer van Stein, zwaar beschadigd, van groene was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Van den Brand, ‘Onbekend Horn-archief’, 151-152, nr. 11.
Tekstuitgave
Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Afbeelding 11300.11.23
Volledig scherm

Ina nomine sancte et individue Trinitatis, amen.

Nos Wilhelmus, dominus de Horne et de Altena, notum facimus universis quod nos sane mentis et nostri compotes, advertentes quod nichil est morte certius et nichil incertius hora mortis, ne inopinate mortis calamitas nos preoccupet immunitos ob salutem anime nostre nomine testamenti seu ultime voluntatis de rebus nostris disposimus in hunc modum: ordinantes videlicet et volentes ut debita nostra et inuste acquisita seu extorta de bonis nostris solvantur ad solutionem acquisitorum iniuste seu extoratorumb ducentas libras nigrorum Turonensium specialiter assignantes, recipiendas in decimisc et in bonis que Tilmannus de Campo tenuit, consistentibus apud Riiswiic, nunc ad nos et heredes nostros libere devolutis, ad nullos usus alios convertendas donec huiusmodi acquisita et iniuste extortad fuerint petentibus quatenus legitime de eisdem docuerint integraliter persoluta; quibus solutis ordinamus et volumus quod de dictis ducentis libris apud monasterium de Keyserbosch, ubi nostram eligimus sepulturam, unum altare dotetur habens viginti libras nigrorum Turonensium annuatim; residuum vero ad heredes nostros libere revertatur. Cuius testamenti seu nostre ultime voluntatis executores et manufideles nostros constituimus et ordinamus nobiles viros Iohannem, dominum de Kuc, Arnoldum, dominum de Steyn, et Theodericum, prepositum sancti Saluatoris Traiectensis, filium nostrum, rogantes eosdem ut ipsi huiusmodi testamenti seu ultime voluntatis nostre in se onus executionis assumant. Quod nos iidem executores et manufideles assumimus sigilla nostra una cum sigillo dicti testatoris in signum assumpti in nos oneris supradicti presentibus litteris apponentes. Nos quoque Willelmus primogenitus, Theodericus, Engelbertus et Gerardus, filii testatoris prefati, memoratum testamentum seu ultimam voluntatem domini patris nostri approbantes et ratificantes illud observare nec contra illud venire quomodolibet in futurum promittimus fide super hoc interposita corporali.

In cuius testimonium sigilla nostra una cum sigillis dictorum testatoris et executorum duximus presentibus litteris apponendum.

Datum apude Weert in domo nostra, anno Domini [M]of tricentesimo, in die beati Clemen[tii]g.

a
aanvangsteken in de marge, vergrote initiaal A.
b
aldus A, gevlekt, mogelijk staat er het correcte extortatorum A.
c
c verbeterd uit andere letter A.
d
vanaf hier tot en met integraliter in vouw A.
e
vanaf hier tot en met slotwoord onder de pliek A.
f
cijfer weggevallen door snede voor de zegelbevestiging A.
g
lacune door snede voor de zegelbevestiging A.

Document acties