U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1300.12.27
1300 december 27

Jan II, hertog van Brabant, belooft de heer van Heusden schadeloos te houden voor 741 mark en zes schelling Keuls, waarvoor hij te Keulen borg staat. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de Staat van charters van Holland en Zeeland, opgemaakt door mr. Pieter van Renesse van Beoostenzwene in 1441, zie Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 2118, fol. 76v, nr. 21, alwaar onderhavige belofte wordt vermeld: Hertoge Ian van Brabant lovet den heer van Heusden vry ende scadeloes te quiten van VIIC XLI marc VI s. Coels pagaments daer hii off tot Cuelne borge gewarden was an der wairdynnen ende hairen zoon, des voirs. hertogen etc. Datum XIIIC iaer, in die Iohannis ewangeliste.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11300.12.27 NL-HaNA_3.01.01_2118_0004 fol. 76v
Volledig scherm


Document acties