U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1300.01.06
1300 januari 6

Jan II, hertog van Brabant, kent aan de heer van Cuijk honderd pond per jaar toe uit zijn inkomsten te ’s-Hertogenbosch. (Deperditum)

Origineel

Origineel, afschrift noch vertaling voorhanden.

Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een oorkonde d.d. 16 november 1392 van Jan V, heer van Cuijk, waarin hij een overeenkomst bekend maakt met Johanna, hertogin van Brabant, over de betaling van een jaarrente en bijbehorende schulden, zie Brussel, ARA, Oorkonden van Brabant, charter inv. nr. 6639: ic Ian, here van Kuyc, doe cont allen luden ende bekenne openbairlic mit desen brieve dat ic mitter hogeboren vorstinnen miinrer genediger vrouwen vrouwe Iohannen, hertoginnen van Lucemborch, van Brabant ende van Lymborch, guetelic gededinge ende overdragen hebbe van alsulken erfliken iairrenten als sii mi schuldich is, te weten van hondert ponden siaers des ic brieve hebbe, besegelt mitten segel des hogeboren vorsten wilen heren Ians, hertogen van Brabant ende van Lymborch, dies Got genedich sii, die gegeven wairen in den iair onss Heren dusent twehondert negen ende negentich, opten Dertiendach, ende van alsulken achterstelle ende oic van allen andere gebreken, heyschingen ende vorderingen die ic hoir hadde of hebben mochte, id were van mijnrer vorderen ende ouderen of van miins selfs wegen tot opten dach van huden der daten des briefs, also dat sii mi voir die voirs. hondert pont siaers bewiist heeft op hoire renten ende opcomingen van hoirre stat ende meyeryen van Den Bosch siaers die somme van hondert royalen ende van den voirs. achterstelle ende anderen gebreken heeft sii mi gegeven die somme van hondert ende viiftich royalen tsiaers, die sii mi oic bewiist heeft op die renten, vervallen ende opcomingen hoirre stat ende Meyerien van Den Bosch voirs. mit sekeren voirwairden ende manieren alse hoire open besegelde brieve, die ic dair af van hoir hebbe, clairlic begripen.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Verkooren, Inventaire des chartes III, t. I (1383-1396), 293, nr. 6746.
Datering

Het gebruik van de paasstijl in het hertogdom Brabant is verondersteld.

Afbeelding 11300.01.06vermelding
Volledig scherm


Document acties