U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1301.03.27
1301 maart 27

Gerard, heer van Altena, hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst door deken en kapittel van Oudmunster en wijlen Willem III, heer van Altena, zijn broer en voorganger, ter beëindiging van hun geschil over pachtgoederen te Altena en belooft zich aan de uitspraak van Dirk, proost van Oudmunster te Utrecht, te onderwerpen.

Origineel

A. Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 223, archief kapittel van Oudmunster te Utrecht, inv. nr. 756-4. Beschadigd met tekstverlies. Transfix.

Geen aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Gerard, heer van Altena, gaaf, van rode was.

Afschrift

B. 1424-1428, Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 223, archief kapittel van Oudmunster, inv. nr. 935 II, fol. 268v, naar A. Voor de datering van dit cartularium, aangelegd door Willem Buer, notaris-secretaris van het kapittel, zie Van den Hoven van Genderen, ‘Registers’, 183.

Uitgaven

a. Korteweg, Rechtsbronnen Woudrichem II, nr. 33, naar A. – b. Ketner, OSU V, 480-481, nr. 3005, naar A.

Regesten
Vermeulen, Inventaris I, nr. 628 (gedateerd 1300 april 4). – Brom, Regesten sticht Utrecht II, nr. 2945.
Tekstuitgave
De ontbrekende tekstdelen in A zijn aangevuld naar B.
Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is het transfix van Van Synghel, DONB, nr. 1301.01.28a en is geschreven door dezelfde hand als Van Synghel, DONB, nrs. 1301.01.28a en 1301.03.31. Volgens Ketner, OSU V, XIII, is deze schrijfhand van Matthaeus Erembertsz., kanunnik van Oudmunster te Utrecht en openbaar notaris. Zie ook Ketner, ‘Vestiging’, 99-100. Voor de afspraak tussen deken en kapittel van Oudmunster en Willem III, heer van Altena, en de uitspraak in hun geschil door Dirk van Altena, proost van Oudmunster, zie respectievelijk Van Synghel, DONB, nrs. 1301.01.28a en 1301.03.31.
Datering

Het gebruik van de paasstijl is aangetoond, zie Ketner, OSU V, XXVI-XXVII.

Afbeelding 11301.03.27
Afbeelding 21301.03.27afschriftB
Volledig scherm

Nosa Gerardus, dominus de Altenae, notum facimus universis quod nos compromissum inter venerabiles viros .. decanum et capitulum ecclesie sancti Saluatoris Traiectensis ex una parte et dominum Wilhelmum bone memorie, quondam f[r]atrem nostrum, cui in dominio succedimus ex altera, super questione de pagamento pensionis bonorum in ipso compromisso contentorum factum, conscriptum et sigillatum gratum et ratum pro nobis et heredibus nostris habemus et ipsi compromisso consentimus in omni sui forma, promittentes sub penis in ipso compromisso contentis nos et heredes nostros ratum et gratum habere et tenere ac firmiter observare quicquid dominus Theodericus, prepositus ecclesie sancti Saluatoris predicte, frater noster, dixerit, pronuntiaverit seu arbitratus fuer[i]t in premissis.

In [c]uius rei [t]estimonium presens scriptum sigillo nostro transfigi premisso fecimus compromisso.

Actum et d[atum] anno Domini millesimo tricentesimo, in crastino Dominice P[a]lma[r]um.

a
vergrote initiaal A.

Document acties