U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1292.09.17
1292 september 17
Keulen

Rooms-koning Adolf vidimeert en bevestigt op verzoek van abdis en convent van de abdij van Thorn de oorkonde van Reinoud I, graaf van Gelre, d.d. 1282 december 12, inzake de afstand van rechten op belastingen en beden door Willem II, heer van Horn (en Altena), als voogd van het land van Thorn.

Origineel

A. Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, archief Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. nr. 76.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van rooms-koning Adolf.

Uitgave

a. Habets, De archieven, 70, nr. 76, naar A.

Regest

Haas, Chronologische lijst, 94, nr. 255. – Regesta imperii VI, nr. 87 (geraadpleegd 10 januari 2011).

Samenhang

Voor de uitgave van de gevidimeerde oorkonde, zie Van Synghel, DONB, nr. 1282.12.12.

Afbeelding 11292.09.17voorzijde
Afbeelding 21292.09.17achterzijde
Volledig scherm

Adolphusa, Dei gratia Romanorum rex semper augustus, universis Sacri Imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis, graciam suam et omne bonum.

Ad universitatis vestre noticiam presencium tenore deducimus publice protestantes quod nos vidimus et audivimus litteras infrascriptas, non cancellatas, non abolitas nec in aliqua sui parte suspectas sub sigillis Reynaldi, comitis Gelrie, Wilhelmi, domini de Hvrne, Walrami, domini de Valkenburch, Goswini, domini de Borne, Gerardi de Batenburch ac Theoderici, advocati de Rvremvnde sigillatas, continentes que secuntur:

‒ ‒ ‒ (hierna volgt de tekst van Van Synghel, DONB, nr. 1282.12.12).

Nos igitur Adolphus, Romanorum rex predictus, ad peticionem et devotam instanciam .. abbatisse et conventus monasterii de Thoren universis et singulis superius expressis prout apparet rite peractis, consensum nostrum adhibemus benivolum et assensum, litteras quoque sub sigillis predictorum sigillatas, dicto monasteri[o] traditas in omnibus suis articulis approbamus, confirmamus et pres[e]ntis scripti patrocinio communimus et in evidenciam premissorum presentes litteras maiestatis nostre sigillo duximus roborandas.

Datum Colonie, XV kalendas octobri, indictione quinta, anno Domini Mo CCo nonogesimo secundo, regni vero nostri anno primob.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
hierna sluitingstekens A.

Document acties