U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 7 oorkonden
1282 augustus 29

Reinoud I, graaf van Gelre en hertog van Limburg, bevestigt als opperleenheer de belening volgens het Zupthens leenrecht door Jan Boc van Meer, ridder, met het goed Houtere te Vlijmen, d.d. 1282 april 22. (Deperditum)

1282 december 12

Reinoud I, graaf van Gelre en hertog van Limburg, oorkondt dat Willem II, heer van Horn (en Altena) en zijn eerstgeboren zoon Willem, ten behoeve van de abdij van Thorn afstand doet van alle heffingen en beden die hij als voogd van het land van Thorn kan heffen.

1283 oktober 14

Reinoud I, graaf van Gelre en hertog van Limburg, sluit een verdrag met zijn zwager Dirk, graaf van Kleef, tegen de hertog van Brabant, waarbij onder meer Jan Boc van Meer als scheidsman optreedt.

1287 juli 7

Walram, heer van Valkenburg, doet met Philippa, zijn echtgenote, ten gunste van Reinoud I, graaf van Gelre, afstand van al het recht dat hun toekomt op bepaalde sommen geld, die wijlen de heer van Cuijk en zijn echtgenote, zuster van genoemde Philippa, hem verschuldigd zijn vanwege de lijftocht van deze. (Deperditum)

1288 oktober

Jan I, hertog van Brabant, belooft naar aanleiding van het conflict over Limburg tussen hem en Reinoud I, graaf van Gelre, de arbitrale uitspraak door de bisschop van Kamerijk na te leven, waarvoor Jan I, heer van Cuijk, zich mede borg stelt.

1292 september 17

Rooms-koning Adolf vidimeert en bevestigt op verzoek van abdis en convent van de abdij van Thorn de oorkonde van Reinoud I, graaf van Gelre, d.d. 1282 december 12, inzake de afstand van rechten op belastingen en beden door Willem II, heer van Horn (en Altena), als voogd van het land van Thorn.

1307 oktober 17

Reinoud I, graaf van Gelre, en Otto, graaf van Kleef, vidimeren een oorkonde van Gerard, heer van Horn, d.d. 1306 april 14, inzake de belening met goederen te Woudrichem en in het land van Altena.

Document acties