U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.06.07
1310 juni 7

Willem de Boc, Jan van der Dussen, Jan van Rijswijk, ridders, Dirk de Borchgrave en Robijn Lodewijks Bokelerszn., knapen, leenmannen van Gerard, heer van Horn en Altena, oorkonden dat Vastraad Arnoudszn. van Giessen ten overstaan van hen afstand doet van alle goederen en rechten die hij en zijn voorouders houden van de heer van Horn en Altena, met uitzondering van Poederoijen, in ruil waarvoor Gerard, heer van Horn en Altena, Vastraad beleent met de rechtspraak te Giessen en Andel tot een bedrag van tien schelling.

Origineel

A. Dülmen, Herzog von Croy'sches Archiv, Archiv Herzögliches Haus, Erb- und Familienprozesse, Charters Horn M III 1, oorkonde ad datum 1310 juni 7.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 15e-eeuwse hand (beschadigd met tekstverlies): Quod Vastra[***] ren[un]t[iaveru]nt [***]bus [litteris] et iure que [***] ac sui predecessoris tenuer[***] de dominis de Horna et A[ltena]. ‒ 2o door middeleeuwse hand: h.

Bezegeling: [S1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Vastraad Arnoudszn. van Giessen. ‒ [S2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Willem de Boc, ridder. ‒ [S3] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Jan van der Dussen, ridder. ‒ S4 uithangend bevestigd zegel van Jan van Rijswijk, ridder, zwaar beschadigd, van groenbruine was. ‒ [S5] uithangend bevestigd, maar verloren zegel, waarschijnlijk van Dirk de Borchgrave, knaap. ‒ S6 uithangend bevestigd zegel van Robijn Lodewijks Bokelerszn., knaap, gaaf, van groenbruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Van den Brand, ‘Onbekend Horn-archief’, 152, nr. 14.
Afbeelding 11310.06.07voorzijde
Afbeelding 21310.06.07achterzijde
Volledig scherm

Allena denghenen die desen brief selen sien ende horen lesen wi her Willem de Boc, her Ian van der Dussen, her Ian van Rysewiic, riddren, Diederic de Borchgraue ende Robbiin Lodewiicks Bokelerssone, cnapen, saluit met kennissen der waerheit.

Wi doen u te wetene dat wi daer over waren alse man ons heren heren Gherards, here van Horne ende van Althena, dat Vastraet, heren Arnoudssone des ridders van Ghiesene, quam ende droech op ende verteech op al goet, al recht, alle brieve ende alle vestenissen die Vastraet vorseit of sine oudere hadden ende hilden van onsen here van Horne ende van Althena vorghenoemt of van sinen ouderen, alsoe dat hi daer af niet manen en mach noch eisschen en mach, noch en sal met ghenen witteleken rechte ende alle brieve ende alle ghetughen die ghemaect siin voer desen dach tusschen onsen here van Horne ende van Althena vorghenoempt ende sine oudere ende Vastraede van Ghyeseneb vorseit ende sine oudere doot selen siin ende enghene macht te hebbene, uutgheset enen brief die sprect van Poderoyenc; in wat manieren ende hoe dadt Vastraet van Ghiesene vorseit met den rechte van onsen vorghenoemden here heren Gherarde, here van Horne ende van Althena, houden sal. Omme alle dese voerghenoemde vorwarden, soe heeft onse voerseide here her Gheraert, here van Horne ende van Althena, Vastrade van Ghyesene vorghenoempt bekent ende gheliit in rechten leenghewere datd daghelicse gherichte te Ghyesene ende tAnle al tot tyen scellinghen toe ende niet hogher ende anders siin leen alsoe verre sine brieve spreken die hi heeft van onsen vorseiden here heren Gheraerde, here van Horne ende van Althena.

Ende omme de meerre sekerheit van al desen stucken ende vorwarden, soe hebbe ic Vastraet, heren Aernoudssone van Ghiesene vorseit, desen brief mede besegelt met heren Willeme den Boc, heren Ianne van der Dussen ende heren Ianne van Rysewiic, riddren, Diederic den Borchgrauef ende Robbine Lodewiicssone, cnapen vorghenoempt, in orconscape ende vestenessen alre dinghe.

Dit wart ghegheve, ghemaect ende ghedaen ing iaer ons Heren doe men screef dusent driehondert ende tyene, in Pinxendagheh.

Poderoyeni;

a
aanvangsteken in de marge en vergrote initiaal A.
b
y verbeterd uit i A.
c
d verbeterd uit aanzet van y A.
d
op rasuur A.
e
op rasuur A.
f
c verbeterd uit d A.
g
aldus A.
h
hierna sluitingstekens A.
i
d verbeterd uit aanzet van y A.

Document acties