U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 11 oorkonden
1259 maart 21

Willem I, heer van Altena, erkent dat hij de tienden van Woudrichem en Andel en de helft van die van Giessen uit gunst en niet rechtens houdt van proost, deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht voor de duur van zijn leven of van dat van de proost, met de bepaling dat proost, deken en kapittel een eventueel tekort in hun overige goederen uit die tienden mogen aanvullen.

1264 oktober 1

Willem I, heer van Altena, en zijn echtgenote Heilwich maken bekend dat zij onder voorbehoud van de hoge rechtsmacht de tiend en goederen te Schalkwijk met het dijktoezicht, eertijds door Dirk Borchman en zijn echtgenote Gisela van hen in leen gehouden, alsmede de helft van de tiend van Rodengooi met de lage rechtsmacht en het dijktoezicht, onder voorbehoud van de hoge rechtsmacht door Otto II, graaf van Gelre, aan Willem en Heilwich in leen gegeven, met instemming van de graaf verkocht hebben aan de abdij van Villers tegen een jaarlijkse cijns van een gouden penning en drie schelling Leuvens, en dat zij eveneens de grond te Schalkwijk, die ridder Arnoud van Giessen van hen in leen hield, samen met de bijbehorende tiend, de lage rechtsmacht en het dijktoezicht overdragen aan de abdij van Villers. Alle genoemde goederen te Schalkwijk en Rodengooi zullen vallen onder het rechtsgebied van Woudrichem.

1272 augustus 1

Dirk III, heer van Altena, verklaart dat hij deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht niet zal hinderen bij de verkoop van de tiend van Woudrichem, Giessen en Andel.

1293 juli 13

Hubrecht, heer van Beusichem, Arnoud, heer van Arkel, Arnoud, heer van Giessen, en Gijsbert van Loenersloot beloven als borgen 345 pond Leuvens aan de lombarden van Heusden. (Deperditum)

1305 januari 29

Richter, schepenen, raad en gemene poort van Woudrichem oorkonden dat Gerard van Horn, heer van Altena, naar eigen goeddunken handelde met het huis te Giessen, hem in onderpand gegeven door de graaf van Gelre, nadat Hugeman van Giessen 28 stieren en tien varkens had afgenomen van de poorters van Woudrichem en de heer van Altena, acht dagen voordat het huis te Giessen werd vernietigd.

1306 maart 29

Gerard, heer van Horn en Altena, maakt bekend dat hij ten overstaan van de mannen en de schepenen van Woudrichem aan Nicolaas, heer van Putten en Strijen, ten behoeve van zijn dochter Oda, verscheidene goederen in het land van Altena heeft opgedragen tot een jaarlijkse opbrengst van 700 pond Tournoois, waaronder de tienden van Rijswijk, Uitwijk en Zandwijk, drie molens, de visserij en de vier jaarmarkten te Woudrichem alsmede de jaarmarkt en de tol te Giessen.

1307 september 24

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak te Geertruidenberg in de geschillen in en buiten het graafschap Holland tussen Gerard van Horn, heer van Altena, enerzijds, en Jan van Arkel, Vastraad van Giessen en diens oom Vastraad anderzijds.

1308 april 5

Jan I, heer van Cuijk, Willem, heer van Boxtel, en Bernard, pastoor van Vuren, maken bekend dat zij aanwezig waren op het kerkhof te Rijswijk bij de belening van het huis te Giessen door wijlen Willem, heer van Horn, aan Arnoud van Giessen, zoon van Vastraad van Giessen.


1308 september 11

Willem III, graaf van Holland, doet uitspraak in de geschillen tussen Gerard, heer van Horn en Altena, enerzijds en Jan van Arkel anderzijds, vaardigt bepalingen uit inzake de personen die op 23 mei 1307 te Sleeuwijk of elders in het land van Altena gevangen zijn genomen en inzake het huis van Giessen, stelt bijkomend onderzoek in dat voor 1 november 1308 moet zijn afgerond en legt beide partijen een zoen op.

1310 juni 7

Willem de Boc, Jan van der Dussen, Jan van Rijswijk, ridders, Dirk de Borchgrave en Robijn Lodewijks Bokelerszn., knapen, leenmannen van Gerard, heer van Horn en Altena, oorkonden dat Vastraad Arnoudszn. van Giessen ten overstaan van hen afstand doet van alle goederen en rechten die hij en zijn voorouders houden van de heer van Horn en Altena, met uitzondering van Poederoijen, in ruil waarvoor Gerard, heer van Horn en Altena, Vastraad beleent met de rechtspraak te Giessen en Andel tot een bedrag van tien schelling.

Document acties