U bent hier: Home Database Oorkonden

1272.08.01
1272 augustus 1

Dirk III, heer van Altena, verklaart dat hij deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht niet zal hinderen bij de verkoop van de tiend van Woudrichem, Giessen en Andel.

Origineel

A. Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 223, archief kapittel van Oudmunster, inv. nr. 760.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Littera promotionis domini Theoderici de Horne, sub anno M CC LXXII. – 2o door 14e-eeuwse hand: super decimis in Waldrichem (l bovengeschreven door schrijfhand dorsaal), Alne et Gesen (geschreven tussen de regels van de eerste aantekening). – 3o door 14e-eeuwse hand: Registrata est (doorgestreept). – 4o ca. 1424-1428: k.k. II. (doorgestreept).

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd dubbel doorgestoken zegel van Dirk III, heer van Altena, randschrift beschadigd, van witte was. – S2 uithangend bevestigd dubbel doorgestoken zegel van Willem, heer van Horn, broer van Dirk, beschadigd, van witte was, met gaaf tegenzegel CS2.

Uitgaven
a. Zie Kruisheer, OHZ I, 690, nr. 1604, naar A, zie verder aldaar.
Regesten
Zie Kruisheer, OHZ I, 690, nr. 1604.
Samenhang
Voor de oorkonde van Willem I, heer van Altena, inzake de tienden van Woudrichem, Giessen en Andel, zie Van Synghel, DONB, nr. 1259.03.21.
Afbeelding 11272.08.01voorzijde
Afbeelding 21272.08.01achterzijde
Volledig scherm

Theodericusa, dominus de Altenay, universis presencia visuris notum facimus quod nos decano et capitulo sancti Saluatoris Traiectensis in decima de Woldrikem, in Gysen et in Anleb spectante ad amministracionem prepositure nullum hoc anno vel in posterum inpedimentum faciemus, quin eam libere vendere possint, cuicumque velint, set promovebimus eos in eadem vendenda, testimonio presentium litterarum.

In cuius rei testimonium presens contulimus ipsis decano et capittuloc scriptum nobilis viri domini Wilhelmi de Horne, fratris nostri, sigillo necnon et nostro sigillo sigillatum.

Datum anno Domini Mo CCo septuagesimo secundo, Petri ad Vinculad.

a
hiervoor aanvangsteken in de marge, vergrote initiaal A.
b
n verbeterd uit letter l door schrijfhand A.
c
aldus A.
d
hierna sluitingsteken A.

Document acties