U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1273.03.16
1273 maart 16

Jan, heer van Megen, verzoekt aan deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht door middel van een oorkonde hun goedkeuring te hechten aan de verkoop van de opbrengst van de tiend van Megen van zestien jaar, die hij van het kapittel in pacht houdt, aan Hendrik van Uden en Nicolaas Lillart, burgers van ’s-Hertogenbosch.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1332 november 20, authentiek afschrift door Leoninus de Atrio, openbaar keizerlijk notaris, niet voorhanden, maar bekend uit C, naar [A]. C. 16e eeuw, Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 14B002A, archief Sint-Servaaskapittel te Maastricht, inv. nr. 10 (= cartularium), fol. 4v, onder de rubriek: Littera dominorum de Meghen, eerste oorkonde, naar [B].

Uitgave

Niet voorhanden.

Regest

Doppler, 'Verzameling' in PSHAL 67 (1931) 316, nr. 191.

Samenhang

Voor het verzoek van de heer van Megen om goedkeuring door het Sint-Servaaskapittel te Maastricht en de verklaring inzake deze pacht door enkele Bossche burgers, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1274.03.03 en 1274.03.16.

Datering

Het gebruik van de paas- of boodschapstijl is verondersteld.

Afbeelding 11273.03.16fol.4v
Volledig scherm

Viris honorandis et provida circumspectione preclaris decano totique capitulo beati Seruatii in Traiecto, Iohannes, dominus de Meghen, debite fidelitatis obsequium cum salute.

Cum ego fructus et proventus decime de Meghen, a vobis iure pactuali obtento, Henrico dicto de Vden et suis heredibus et Nicholao dicto Lillart, opidanis de Busco, vendiderim a festo beati Martini hiemalis nuper preterito ad sedecim annos recipiendos, ita quod ipsi opidani solverent vobis pactionem vestram et omnia iura et debita vobis persolvenda, omni qua possum precum instantia vestram rogo et requiro benignitatem, quitus ipsam venditionem dictorum fructuum seu proventuum dicte decime a me ipsis factam quoad dictum terminum, salvo per omnia iure vestro, mediantibus vestris litteris patentibus habere et conservare velitis stabilem atque firmam.

Datum quinta feria ante dominicam Letare, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo.


Document acties