U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1274.03.03
1274 maart 3

Jan, heer van Megen, zendt zijn bode naar deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht met een pachtsom van drie mark (uit de tiend van Megen) en verzoekt het kapittel goedkeuring te hechten aan hetgeen zijn bode mededeelt over de personen die borg staan bij de verkoop van deze pacht, die voor vijftien jaar is gevestigd en hierover schriftelijk aan hem te berichten.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1332 november 20, authentiek afschrift door Leoninus de Atrio, openbaar keizerlijk notaris, niet voorhanden, maar bekend uit C, naar [A]. C. 16e eeuw, Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 14B002A, archief Sint-Servaaskapittel te Maastricht, inv. nr. 10 (= cartularium), fol. 4v, onder de rubriek: Littera dominorum de Meghen, tweede oorkonde, naar [B].

Uitgave

Niet voorhanden.

Regest

Doppler, 'Verzameling' in PSHAL 67 (1931) 250-251, nr. 197.

Samenhang

Voor de in onderhavige oorkonde genoemde verkoop van de opbrengst van de tiend van Megen door Jan, heer van Megen, aan enkele Bossche burgers en de verklaring van deze burgers, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1273.03.16 en 1274.03.16.

Datering

Het gebruik van de paas- of boodschapstijl is verondersteld.

Afbeelding 11274.03.03fol.4v
Volledig scherm

Venerabilis viris dominis suis diligendis decano totique capitulo ecclesie beati Seruatii in Traiecto, Iohannes, dominus de Meghen, salutem et paratam ad eorum beneplacita sue parvitatis obsequii voluntatem.

Nuncium meum, latorem presentium, cum pactione trium marcharum quas vobis debeo, ad vos mitto, supplicans quantum possum quitus super hiis que vobis ex parte mea dixerit de fideiussoribus vobis super dicta pactione vestra, ad quindecim annos constituenda ab emptoribus bonorum et fructuum dicte pactionis et cautione tali vobis facta, dicti emptores per vestram manum possideant et consensum eidem latori credere velitis et michi super hoc vestram rescribere voluntatem.

Datum sabbato post dominicam Reminiscere, anno Domini millesimo ducentensimo septuagesimo tercio.


Document acties