U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1274.03.16
1274 maart 16

Nicolaas Lillart, Gerard, zoon van Hendrik Graet, de weduwe van Hendrik en de andere zonen van Hendrik Graet, burgers van ’s-Hertogenbosch, verklaren dat zij de tiend van Megen voor een periode van vijftien jaar hebben gepacht van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht tegen een jaarlijkse som van drie mark Keuls en dat zij prior en convent van het Wilhelmietenklooster Porta Celi te ’s-Hertogenbosch als borgen voor de betaling en de betalingsvoorwaarden hebben aangesteld en dit verklaren onder het zegel van prior en convent.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. 1332 november 20, authentiek afschrift door Leoninus de Atrio, openbaar keizerlijk notaris, niet voorhanden, maar bekend uit C, naar [A]. C. 16e eeuw, Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 14B002A, archief Sint-Servaaskapittel te Maastricht, inv. nr. 10 (= cartularium), fol. 4v-5r, onder de rubriek: Littera dominorum de Meghen, derde oorkonde, naar [B].

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Doppler, 'Verzameling' in PSHAL 67 (1931) 251, nr. 198.

Samenhang

Voor de verkoop van de in onderhavige oorkonde genoemde pacht van de tiend van Megen door Jan, heer van Megen, en diens verzoek om goedkeuring door het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1273.03.16 en 1274.03.03.

Datering

Het gebruik van de paas- of boodschapstijl is verondersteld.

Afbeelding 11274.03.16fol.4v
Afbeelding 21274.03.16fol.5r
Volledig scherm

Universis presentes litteras inspecturis Nicholaus dicti Lillart, Gerardus, filius Henrici Graet, relicta eiusdem Henrici et alii ipsius filii, oppidani in Buscoducis, salutem cum noticia veritatis.

Noveritis universi quod nos decimam de Meghen, ad ecclesiam sancti Seruacii Traiectensis pertinentem, a dicta ecclesia et nemine alio in pencione seu in pactum recepimus ad quindecim annos, ab augusto proxime venturo immediate sequente, ita videlicet quoda nos de predicta decima singulis annis in medio Quadragesime tres marchas Coloniensis, triginta solidos Louaniensium munitorum veris monete legalium denariorum pro marcha computandum, dicte ecclesie persolvendum, quam quidem pecuniam nostris laboribus et expensis Traiecti deliberare tenemur, pro qua pecunia solvenda priorem et conventum fratrum ordinis sancti Wilhelmi de Celi Porta iuxta Busschum insolidum constituimus dicte ecclesie fideiussores et hec sub sigillo prioris et conventus predictorum protestamur.

Et nos prior et conventus fratrum ordinis sancti Wilhelmi de Celi Porta prope Busschum, profitentes omnia vera esse que superius sunt expressa pro pecunia solvenda et pro condicionibus prehabitis observandis, sicut dictus est, nos tamquam fideiussores et bona nostra mobilia et immobilia ubicumque sita dicte ecclesie, per presentes litteras obligamus.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, feria sexta post dominicam Letare.

a
hierna de doorgestreept C.

Document acties