U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1274.06.24
1274 juni 24

Jan, heer van Heusden, staat na raadpleging van onder meer Robert van Heesbeen, ridder, en zijn oom Dirk van Heusden, ridder, aan abt en convent van Berne toe om de waterafvoer in de Oude Maas bij Masemunde te leiden en belooft dat hij de Oude Maas tussen Masemunde en het kasteel van Heusden zal onderhouden en zeven heemraden zal aanstellen voor het toezicht.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIH2.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: De aquemeatu.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, heer van Heusden, beschadigd, van witte was. – [SD2] en [SD3] uithangend bevestigde, maar verloren zegels van Robert van Heesbeen en Dirk van Heusden.

Uitgave
a. De Fremery, Supplement OHZ, 123, nr. 174, naar A.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 15, nr. 62.
Lokalisering
Voor de lokalisering van Masemunde, zie Fockema Andreae, Studiën over waterschapsgeschiedenis, 13, en Ch. De Bont, 'Onder de Biesbosch. Historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard', Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (2006) 60.
Afbeelding 11274.06.24voorzijde
Afbeelding 21274.06.24achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris Iohannesb, dominus de Huesdin, salutem et scire veritatem.

Noverint presentes pariter et futuri quod cum viri religiosi abbas et conventus de Berna, Premonstratensis ordinis, considerassent et conspicerent aqueductus suos, quos hactenus conserverant, sibi non posse sufficere a nobis de nostro beneplacito per consilium nobilium virorum domini Roberti, militis, de Hesben, Theoderici, militis, de Husdin, avunculi nostri, et aliorum amicorum nostrorum acquisierint et impetraverint quod ipsi aquam suam dec infra aggeres suos per totam terram suam fossam et adhuc pro libitu suo ubique fodendam, excepta terra sua que vocatur tSant, sine aliqua contradictione possint libere in perpetuum traducere per plateam in loco qui dicitur Masemonde, in Antiquam Mosam, hoc adiecto quod nos a prefato loco Masemonde usque ad castrum in Huesden dictam Antiquam Mosam ab adiacentibus ex utraque parte proximis expurgari faciemus, extirpando gramina falcibus et fodendo tam late et profunde quod aqua desuper adveniens nusquam stare valeat, sed libere transeat et procedat, et super hanc Mosam promisimus statuere septem iuratos qui dicuntur heimraet, qui circumspiciant et visitent eandem Mosam quotiens necessitas exegerit et visum fuerit expedire, recepturi bannos nostros sicut est in locis aliis consuetudo.

Utd autem hoc ratum permaneat in eternum, presentum paginam sigilli nostri munimine cum appensione sigillorum nobilium virorum predictorum domini Roberti, militis, de Hesben, domini Theoderici, militis, de Husden, duximus roborandam.

Datume anno Domini Mo CCo LXXo quarto, in Nativitate sancti Iohannis Baptiste. Testes: dominus Henricus, miles, de Drongel, Arnoldus de Slusen, Arnoldus de Auca et Henricus, Giselbertus de Hemerte, Iohannes Vuncel, Wilhelmus Dicbir, Wilelmus de Hedechusen, Godefridus Bouir et alii quam pluresf.

a
versierde initiaal A.
b
versierde initiaal A.
c
mogelijk ontbreekt hierna terra A.
d
versierde initiaal A.
e
versierde initiaal A.
f
hierna sluitingstekens tot eind van regel A.

Document acties