U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 7 oorkonden
1200 november 3

Hendrik I, hertog van Brabant, en Dirk VII, graaf van Holland, sluiten een verdrag inzake het land tussen Maas en Schelde, waarbij onder meer de graaf afziet van zijn aanspraken op Breda.

1274 juni 24

Jan, heer van Heusden, staat na raadpleging van onder meer Robert van Heesbeen, ridder, en zijn oom Dirk van Heusden, ridder, aan abt en convent van Berne toe om de waterafvoer in de Oude Maas bij Masemunde te leiden en belooft dat hij de Oude Maas tussen Masemunde en het kasteel van Heusden zal onderhouden en zeven heemraden zal aanstellen voor het toezicht.

1294 januari 25

Schepenen van Grave oorkonden dat Hendrik Ronke, burger van Grave, verkoopt aan het gasthuis te Grave een jaarlijkse erfcijns van twintig schelling Leuvens, gevestigd op zijn huis en erf te Grave en op al zijn erfgoed gelegen in het veld Mars bij Grave en over de Maas.

1303 januari 8

Proost, deken en kapittel van Sint-Pieter te Utrecht geven aan Daniel van de Merwede voor het leven van hem en zijn zoon in pacht de goederen en de tiend langs de Maas in Herneswerde, met uitzondering van de tiend van tien hoeven die de pastoor van Herneswerde toekomt.

1308 april 20

Jan I, heer van Cuijk, verklaart dat hij met instemming van zijn echtgenote Jutta, vrouwe van Cuijk, hun zonen Jan en Otto, en zijn kleinzoon Jan van Cuijk aan de inwoners van de parochies van Beugen, Brakel, Cuijk, Linden, Beers, Mill, Escharen en Grave tegen een jaarlijkse erfcijns van tien pond de gemene gronden schenkt, gelegen tussen het rechtsgebied van de heer van Herpen en Jan Boc van Meer tussen de Maas en de Peel, met uitzondering van enkele weidegronden en bossen.

1308 juni 27

Rutger van Appeltern, richter van Appeltern en Altforst en voogd van de kinderen van zijn broer Jan, oorkondt samen met de gerichtslieden dat Meyse van Heppenwoert erkent schuldig te zijn aan Eefse van der Woert een jaarlijkse erfcijns van vijf pond uit de Biesacker.

1309 mei 17

Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, belooft aan de lieden in het land van Heusden geen andere sluis te laten leggen dan degene die nu in de Maasdam ligt, dat zij deze mogen verleggen naar de plaats die de heemraden van de Grote Waard goed vinden en dat zij op de Maas mogen blijven afwateren.

Document acties