U bent hier: Home Database Oorkonden

1272.07.22
1272 juli 22

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden betreffende twee scheuten tienden te Berghem, toebehorend aan de Kruisbroeders te Keulen. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit een vermelding in een leenregister van de abdij van Echternach uit 1661, 's-Hertogenbosch, BHIC, toegangsnr. 80, archief van de Commissie van Breda, inv. nr. 386 = Registre van de lheengoederen ende lheenliedens des eerw. vaeders in Gode etc., fol. 16r, onder de rubriek: Tot Berchen: dat goidtshuijs van den Cruijsbroederen tot Coelen houden te leene twee schoten thienden tot Berchen ende daeraff is sterffelijck laet broeder Jasparus van Sallingen, conventuael tot Coelen. Ende Henrick Couman van den Graeve heeft in sijnen naemen den behoorlijcken eedt gedaen van trouwen, ende alst vervalt alsdan staense met dobbel hergeweijde te gewinnen, ut in litteris scabinalibus Busciducensibus, datum anno Domini 1272, ipso die Marie Magdalene.

Uitgave
Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 405, nr. 2.
Afbeelding 11272.07.22
Volledig scherm


Document acties