U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.05.09
1310 mei 9

Margaretha van Petersheim, abdis van Thorn, verzoekt Theobald (van Bar), bisschop van Luik, om de parochiekerk te Geertruidenberg te verheffen tot een kapittel. (Deperditum)

Origineel

[A]. Niet voorhanden, eertijds Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, archief Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, in 1889 nog geraadpleegd door Habets, bezegeld met het klein zegel van de abdis van Thorn en het zegel van Willem van Born, pastoor. Bij de bestandsopname in 1990 door G. Venner bleek deze oorkonde niet meer in het archief aanwezig.

Afschrift

Niet voorhanden.

Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in Habets, De archieven, 107, nr. 113: de abdis vraagt aan bisschop om, aangezien de parochiekerk van Geertruidenberg haar patronaat toebehoort, in goederen, renten, tienden en bijdragen (oblationes) der parochianen een inkomen van 300 klein Tournooise ponden bezit, aldaar een collegiale kerk met een zeker getal kanunniken, deken en scholasters in te stellen die ieder zomede de investiet der kerk voor de lasten aan de zielzorg verbonden, uit de inkomsten een portio competens zullen hebben, blijvende de collatie van de investituur, dekanaat, scholasterij en der kanonikaten en prebenden aan haar en haar opvolgsters; met welk verzoek de investitus Willelmus van Borne instemt. Datum anno Domini millesimo trecentesimo decimo, sabbato post dominicam Misericordia.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang

Voor de verheffing van de parochiekerk van Geertruidenberg tot kapittel door de bisschop van Luik, zie Van Synghel, DONB, nr. 1310.08.09. Voor de vastlegging van de verplichtingen van het kapittel van Geertruidenberg aan de abdij van Thorn, zie Van Synghel, DONB, nr. 1311.06.09.


Document acties