U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.07.05
1310 juli 5

Nicolaas, heer van Putten en Strijen, beleent Wouter Bartholomeusz. uter Wijk met vijf maden, de Biestkamp geheten, met drie maden in tien maden en met drie maden in de Wijmare en bepaalt dat het leen niet zal vererven op de achterneef.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. tweede helft 14e eeuw, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 3 (oud nr. 142), register ‘tOude francijnboek B 1303-1353. Putten en Strijen. Cas M, fol. 15v.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11310.07.05 NL-HaNA_3.19.43_3_0013 fol. 15v
Volledig scherm

Wi Niclais, here van Putte ende van Striene, maken kont allen denghenen die desen brief sullen sien of horen lesen dat Wouter Bertelmeessoen uter Wiic van ons ontfaen heeft in rechten arfleene viif made, die heten die Biestcamp, ende drie made in die tien made endea drieb madec in die Wimare.

Ende ommedat wi dat vaste ende ghestade willen houden, so hebbe wi desen brief bezeghelt met onsen seghele en dit en sal niet versterven binnen achtersusterkint van der zwartziden.

Dit was ghedaen int iair ons Heren XIIIC ende tiene, des sondaghes na sente Martensdaghe in den zomer.

a
abusievelijk tweemaal B.
b
abusievelijk tweemaal B.
c
abusievelijk tweemaal B.

Document acties