U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.07.15
1310 juli 15

Schepenen van Grave oorkonden dat Werner van de Velde aan Jacob van Gameren een jaarlijkse erfcijns van 20 schelling verschuldigd is, gevestigd op zijn erfgoed te Grave tussen de openbare straat en de stadsmuur.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief St.-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1542.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Werneri de Campo. – 2o door 15e-eeuwse hand: Des dekens erfgenamen die doet is. – 3o door 15e-eeuwse hand: Hereditate sua, sita iuxta beginas XX s. Martini monete antique (hiervoor doorgestreept Wernerus van den Velde de).

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Gijsbert, zoon van Rutger, schepen van Grave, randschrift linksonder beschadigd, van groene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van groene was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 8, nr. 31.
Ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is geschreven door een hand van de stad Grave, die schepenoorkonden schrijft in de periode 23 maart 1309-21 december 1310, zie DONB nrs. 1309.03.23, 1310.02.07, 1310.03.12, 1310.07.15, 1310.12.13 en 1310.12.21. Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Afbeelding 11310.07.15voorzijde
Afbeelding 21310.07.15achterzijde
Volledig scherm

Nosa Giselbertus, filius quondam Rutgheri, et Wilhelmus de Wiechghen, scabini in Grauia, protestamur quod coram nobis constitutus Wernerus van den Velde recognovit se debere de hereditate sua, sita inter hereditatem beghinarum ex uno latere et inter hereditatem Gerardi dicti Scauekele ex altero, ab anteriori autem parte sita est strata publica et a posteriori parte est murus opidi de Grauia, Iacobo dicto ex Chamera vel presentium servatori annuum et hereditarium censum viginti solidorum parve monete, grosso antiquo regis Turonensi pro sedecim denariis computato vel in equivalenti pagamento, singulis annis die beati Martini hyemalis predicto Iacobo et post ipsum suis heredibus de prenotata hereditate perpetue persolvendum.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini Mo CCCo decimo, feria quarta proxima post diem beate Margarete virginisb.

a
aanvangsteken in de marge en versierde en vergrote initiaal A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties