U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1308.05.23
1308 mei 23

Jan I, heer van Cuijk, ridder, schenkt met instemming van Theobald (van Bar), bisschop van Luik, het kapittel aldaar, Arnoud (van Bilsen), deken van Cuijk, Hendrik, pastoor van Grave, Jutta, echtgenote van Jan I, heer van Cuijk, hun zonen Jan en Otto, alsmede Jan van Cuijk, kleinzoon van de heer van Cuijk, ten behoeve van de verheffing van de parochiekerk te Grave tot kapittelkerk met 1 deken en zes kanunniken 58 morgen akkerland bij Tiel, een jaarrente van 21 pond met 35 hoenders binnen Tiel, een rente van drie mud rogge en drie mud haver te Overasselt uit de goederen te Schonenburg, een jaarrente van 40 pond uit de gruit en uit zijn molens te Grave.

Origineel

A. Grave, BHIC, toegangsnr. 7071, collectie Walter, inv. nr. 11. Zwaar beschadigd met tekstverlies, stuk perkament ter versteviging aan achterzijde gekleefd. Gelinieerd.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Theobald van Bar, bisschop van Luik, zwaar beschadigd, van groene was. – S2 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van het kapittel van Luik, zwaar beschadigd, van bruine was, met beschadigd tegenzegel. – S3 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Arnoud (van Bilsen), deken van Cuijk, randschrift licht beschadigd, van bruine was. – S4 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Hendrik, pastoor van Grave, beschadigd, van bruine was. – S5 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Jan I, heer van Cuijk, gaaf, van bruine was, met gaaf tegenzegel. – S6 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Jutta van Nassau, echtgenote van Jan I, heer van Cuijk, beschadigd, van bruine was, met gaaf tegenzegel. – S7 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Jan, proost (van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht), zoon van Jan I, heer van Cuijk, gaaf, van bruine was. – S8 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Otto, van Cuijk, zoon van Jan I, heer van Cuijk, gaaf, van bruine was. – S9 uithangend bevestigd zegel aan groen koord van Jan van Cuijk, kleinzoon van de heer van Cuijk, beschadigd, van bruine was. De pliek is bij dit zegel losgescheurd en het zegel is bij de restauratie bevestigd tussen S5 en S6.

Uitgave

a. Wap, Geschiedenis, 255-256 (gedateerd 1308 mei 18), naar A.

Regest

Van Agt-Essink, Inventaris kerkelijke instellingen, 72, reg. nr. 2.

Samenhang

Voor de schenking van deze goederen aan deken en kapittel van Grave door Jan I, heer van Cuijk, zie Van Synghel, DONB, nr. 1308.05.15.

Afbeelding 11308.05.23voorzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris Iohannes, dominus de Kuyc, miles, salutem et sinceram in Domino caritatem.

Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus sive bonum, sive malum fuerit, opportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu seminare in terris quod reddente Domino, cum multiplicato fructu colligere debeamus in celis.

Sane de Christi misericordia, licet inmeriti, confidens, hoc agere extimans, si ecclesiam parrochialem de Grauia, a meis ab olim fundatam progenitoribus, in collegiatam ecclesiam erigi procurem, sed cum hoc fieri non debeat nisi servitorum numerus augeatur in ecclesia memorata et crescente eorum numero, dignum sit, ut et ipsius ecclesie redd[i]tus augmententur, eapropter ego ad honorem Dei et beate Marie semper virginis beateque Elisabeth, dicte ecclesie de Grauia patrone, et omnium sanctorum pro remedio animarum meorum parentum et filiorum meorum, qui ab hoc seculo transmigrarunt, necnon pro me, mea uxore et meis liberis viventibus, ut Deus noster Ihesus Christus sua inefficabili gracia intercedentibus pro nobis omnibus sanctis michi et eis concedat sic pertransire per hec bona temporalia quod non amittamus eterna, predicte ecclesie de Grauia de consensu uxoris mee et filiorum meorum do, confero et assigno bona mea, scilicet quinquaginta et octo iugera terre arrabilisb iacentis iuxta Tile, item viginti et unam libras annuas infra dictum opidum de Tile, item triginta et quinque pullas infra dictum opidum de Tile, Traiectensis dyocesis, item in parrochia de Ouerasselt Coloniensis dyocesis in bonis dictis Schonenberghe, que quondam fuerit Theoderici dicti Pansire, militis, tres modios siliginis et tres modios avene mensure de Buscoducis, item quadraginta libras ex fermento et molendinis de Grauia perpetuis temporibus possidenda, [v]alorem ipsorum bonorum annuum ad centum et quadraginta libras extimans. Volens, statuens et ordinans quod in eadem ecclesia unus decanus et sex canonici deputentur et instituentur de cetero, qui prebendas habeant de redditibus bonorum predictorum non minus valente[s] annuatim viginti libris Turonensis, qui decanus et canonici teneantur personaliter residere horas canonicas divinumque officium in eadem ecclesia diebus singulis in perpetuum sollempniter celebrare et sacerdotes efficiantur infra annum a tempore collacionis sibi facte eaque exemptione et libertate gaudeant, qua gaudent et gaudere consueverunt alii decani et canonici ecclesiarum civitatis et dyocesis Leodiensis. Quod si decanus et canonici qui pro tempore fuerint in ipsa eccl[esia ***]m faciant personalem aut infra annum ad o[r]dines sacras scilicet sa[cer]dotii [pro]moti non fuerint, volo, ordino et statuo quod nichil percipiant pro p[***]lium inter alios suos decanum et concanonicos qui pro tempore fuerint dividatur; [rece]pta portione quadam pro u[***]on non minus valente quindecim libr[as ***.]t vicarius talis non residentis aut non promoti, per decan[um] et [c]ano[nicos***] ecclesie deputandus nec expelli poterit; idem vicarius sine causa rat[ionabili ***] huiusmodi vicariam assumetur q[***] vicarius anno illo se ad residentiam offerat aut in sacerdotem f[***]a prebendam dicto decano sicut ceteris suis concanonicis super [***]atam habebit decanus mediam partem omnium fructuum, reddituum, oblationum ob[***]ncumque aliorum emolumentorum ecclesia parrochialis de Grauia in quibuscumque rebus consistant competentium investito, reliqua media parte eidem investito remanente omnis decani electio ad suos concanonicos pertinebit. Et cum electus fuerit, presentabunt eum domino Leodiensi episcopo et suo capitulo, ut per eos confirmetur et approbetur sicut de decanis aliarum ecclesiarum fieri consuevit. Predictarum autem canoniarumc et prebendarum collationem et donum michi et meis heredibus, futuris dominis de Kuyc, reservo, supplicans humiliter et devote reverendo patri ac domino meo domino Theobaldo, Dei gracia Leodiensi episcopo, ac venerabilis viris capituli Leodiensis ut cum premissa de consensu investiti dicte ec[clesie] ac decani concilii Kukensis, cui subest, procedant quatenus idem episcopus dictam ecclesiam de Grauia pro dicta media parte fructuum, reddituum et proventuum pred[ictoru]m defalca[ti]s medietatem ipsam, sicut disposui superius, unire et incorporare dignetur decanatui supradicto et omnia et singula supradicta sua [auctorita]te ordinaria confirmare, quod que dictum capitulum premissis suum inpersiantur assensum.

Et nos Theobaldus, Dei gratia Leodiensis episcopus, devocioni dicti domini Iohannis patern[o ***] descendente affectu, quia proborum testimonio didicimus quod huiusmodi defalcatio et unio et si decanatui competens subsidium tribuat [***] tamen i[n]vestiture grande dampnum infligit. Et quod uterque ipsorum serviturus est ecclesie memorate et dicta media pars investito [***]ens sufficit pro oneribus investito dicte [e]cclesie competentibus supportandis dictam investituram, de consensu investiti eiusdem ecclesie et decani concilii [K]u[kensis], cui subesse immediate dinoscitur, ac nostri capituli tractatu sollempni et diligenti [***]res prehabito ex causis predictis evide[***]li[***]o quod [***] quo ad dictam mediam partem fructuum, reddituum, proventuum et quorumcumque aliorum emolumentorum defalcamus medietatem [dict]am, dantes, unientes et incorporantes decanatui supradicto de consilio dicti nostri capituli et premissa omnia confirmamus.

Nos vero capitulum Leodiensis premissis [o]mnibus consentimus et nos etiam Arnuldus, decanus concilii Kukensis, cum dicta ecclesia seu capella sit quarta ecclesia sive capella nostri decanatus, cuius admissio et institutio ad nos pertinent.

Nos etiam Henricus, investitus dicte ecclesie de Grauia, eisdem nostrum prebemus et prebuimus consen[s]um et similiter nos Iutta, uxor, et nos Iohannes, prepositus, Otto de Kuyc, miles, filii, ac Iohannes de Kuyc, nepos dicti domini Iohannis, domini de Kuyc, consentimus omnibus supradictis.

Et in testimonium premissorum nos omnes predicta sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini Mo CCCo octavo, feria [q]uinta post dominicam Vocemd.

P. de Awans per d[ominum].

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
aldus A.
c
aldus A.
d
hierna sluitingsteken A.

Document acties